Pressmeddelande -

Generikabolaget Bluefish startar försäljning i Norden och Nederländerna

Det svenska generikabolaget Bluefish Pharmaceuticals inleder nu försäljning av såväl receptbelagda som receptfria läkemedel. Först ut är Sverige och Nederländerna, följt av Danmark. I början av 2009 väntar fler europeiska marknader. Den femte maj lanserar Bluefish de långtidsverkande syrahämmarna, Lansoprazol och Omeprazol (som bl a används för att behandla magsår), båda receptfria i Sverige. Sedan slutet av april säljer Bluefish även ett receptbelagt anti-depressivt medel och en blodtryckssänkande så kallad kalciumantagonist i Sverige. I Nederländerna har Bluefish lanserat det antidepressiva läkemedlet Mirtazapin och ett läkemedel mot diabetes, Metformin. I maj påbörjas försäljningen även i Danmark. ”Det här är en milstolpe för oss. Efter tre års tid av förberedelser börjar vi nu vår europeiska resa. Marknaden för generikaprodukter växer dubbelt så snabbt som den för originalläkemedel och som ny aktör går vi in med en organisation som är helt anpassad för den nya prisstyrda marknaden”, säger Karl Karlsson, VD för Bluefish Pharmaceuticals. Bluefish läkemedel kontraktstillverkas hos Bluefish partners i Indien där företaget också har ett helägt dotterbolag. Bluefish ser en stor försäljningspotential och tillväxt i hela Europa för samtliga 24 preparat i portföljen. ”Vi är väl förberedda för europeisk expansion. Vi har distributionsavtal med ledande grossister i Europa och en kostnadseffektiv organisation med produktionspartners i framförallt Indien, säger Johan Florin”, sälj- och marknadschef på Bluefish Pharmaceuticals. Marknaden för läkemedel blir alltmer prisstyrd – läkarna skriver ut substanser, inte varumärken, och på apoteken säljs i ökad utsträckning det billigaste medicinskt likvärdiga alternativet. Utvecklingen drivs på av att myndigheter runtom i Europa strävar efter sänkta läkemedelskostnader. De närmaste tre åren sker patentutgångar på originalläkemedel i Europa vilket tillgängliggör en marknad värd 200 miljarder kronor. För mer information, vänligen kontakta: Karl Karlsson, VD Bluefish Pharmaceuticals 08- 679 50 70, karl.karlsson@bluefishpharma.se Bluefish Pharmaceuticals AB affärsidé är att erbjuda kostnadseffektiva generiska läkemedel av hög kvalitet och betydande medicinskt värde. Bolaget grundades 2005 med ambitionen att bygga ett paneuropeiskt läkemedelsföretag med fokus på produktutveckling och marknadsföring. Bolaget har hittills förvärvat rättigheter till 24 produkter, varav 12 är godkända i något eller flera europeiska marknader och ytterligare 11 är under registrering. Bluefish har som målsättning att bygga en produktportfölj på 100 substanser inom den kommande treårsperioden.

Ämnen

  • Ekonomi, finans