Pressmeddelande -

BlueStar och PocketMobile inleder samarbete

BlueStar och PocketMobile har inlett ett samarbete som innebär att BlueStar marknadsför och säljer PreCom Platform och paketerade mobila system och lösningar baserade på denna. Till BlueStars återförsäljare och partners med egna utvecklare erbjuds PreCom-certifiering. Dessa kan därmed utveckla egna mobila applikationer till sina kunder, och dra nytta av den systemarkitektur och de funktionsmoduler som redan finns inbyggda i PreCom Platform.

Marknaden efterfrågar idag kompletta mobila lösningar snarare än bara hårdvara.

”- En av grundpelarna för BlueStar är att vara en ”distributör av lösningar”, och genom samarbetet med PocketMobile kommer vi att kunna erbjuda våra partners konkurrenskraftiga mobila affärslösningar som inkluderar både hårdvara och PreCom mjukvara. ”, säger Viktor Bergqvist, Marknadsansvarig på BlueStar Nordic.

PocketMobile har lång erfarenhet och kompetens inom mobilitet. Under drygt ett decennium har bolaget byggt upp PreCom Platform – en komplett teknisk plattform för leverans av mobila system och affärslösningar. PocketMobile har utvecklat mobila system som innehåller mobil funktionalitet anpassad efter en viss bransch t.ex. transport, logistik, fältservice, säkerhet. PreCom Platform är uppbyggd av så kallade moduler så som positionering, navigering, mobil orderhantering, tidrapportering, fordonsekonomi m.m. I samarbetet mellan PocketMobile och BlueStar erbjuds företag mobila lösningar som installeras på exempelvis Intermec handdatorer för vidare försäljning till slutkund. PreCom-certifiering erbjuds så att företag själva kan utveckla och anpassa mobila system och lösningar. De mobila branschsystemen och modulerna kan efter önskad kundanpassning implementeras ute hos kund med kort startsträcka, samt integreras med kunders befintliga affärs- och verksamhetssystem.

_______________________________________________________________

Fördelar med mobilitet för slutanvändaren
Genom att införa mobilitet i affärsverksamheten spar företag både tid och pengar. Effektiviteten ökar - personal behöver inte åka fram och tillbaka till kontoret utan kan administrera arbetsuppgifterna genom en handdator på plats. Att digitalisera arbetsflöden medför även ökad kontroll och ”mänskliga misstag” minskar. På kontorssidan underlättas det dagliga arbetet väsentligt och integration med t.ex. ekonomisystemet minskar administrationen och snabbar på faktureringen.

Fördelar för IT återförsäljare som väljer att bli PreCom utvecklingspartners
Det finns många fördelar med att välja PreCom Platform för utveckling och leverans av mobila affärslösningar till slutkunder.

 • Utveckling av mobila system och lösningar går snabbare, blir enklare och mer kostnadseffektivt eftersom PreCom är baserad på .NET
 • PreCom är en robust och kostnadseffektiv kommunikationsplattform som fungerar även vid låga bandbredder och instabila kommunkations­miljöer (inomhus, utomhus, olika nät, fordon som rör sig osv)
 • Inkluderar funktioner som medför stora mervärden: licensiering, fjärruppdatering, hantering av inställningar, databasfunktionalitet m.m.
 • Minskar ledtider i utveckling och snabbar på slutkundsimp­lementering genom återanvändning av standardmoduler och tekniska funktionsmoduler
 • Professionell support och kontinuerlig uppdatering av plattformen låter dig fokusera mer på kundnyttan än tekniken

Om PocketMobile
PocketMobile Communications AB är Nordens marknadsledande plattformsleverantör avseende mobila mjukvarulösningar. PocketMobile arbetar mot marknaden med och genom partners. Flera större företag har valt PreCom som plattform för sina mobila lösningar: Schenker BTF, Ragn-Sells, Munters, Fortum, General Electric, G4S mfl.

PocketMobile grundades år 2001 i Sverige och har idag ca 80 medarbetare fördelat på kontoren i Stockholm, Göteborg, Köpenhamn och Oslo.

Om PreCom Platform
PreCom Platform är utvecklad av PocketMobile och är resultatet av snart ett decenniums R&D kombinerat med löpande dialog med slutkunder och partners verksamma inom flera olika branscher där mobildataåtkomst är verksamhetskritisk. PreCom är den ledande mobila utvecklingsplattformen i Norden och nyttjas av tiotusentals slutanvändare i mer än tjugotalet länder runt om i världen.

Nu finns utvecklingsplattformen PreCom tillgänglig för kunder och partners som vill utveckla och förvalta egna mobila applikationer. Genom att bli certifierad PreCom utvecklingspartner tar företag en genväg och blir snabbt och effektivt en leverantör av mobila system och produkter.

Läs mer om plattformen här

Om Intermec

 Intermec är ett av världens ledande företag inom utveckling, tillverkning och integrering av system för automatisk datainsamling, Intellitag RFID-system, mobil databehandling, nätverks- och radiokom­munikationslösningar, streckkodsskrivare och etiketter. Intermecs produkter och tjänster används inom industrier världen över för att förbättra produktiviteten, kvaliteten och tillgängligheten i verksamheten. Lokala kontor finns i Stockholm, Köpenhamn och Oslo. För mer information: www.intermec.se

 

Kontakta gärna oss på BlueStar Nordic för mer information

Kundtjänst: 040-680 02 80

www.adcnordic.com

Ämnen

 • Data, Telekom, IT

Kategorier

 • adc nordic
 • effektivitet
 • logistik
 • pda
 • handdatorer
 • handdator
 • distibutör
 • mobilitet
 • fordonsekonomi
 • tidrapportering
 • mobil orderhantering
 • navigering
 • positionering
 • mobila affärslösningar
 • precom-certifiering
 • precom platform
 • pocketmobile
 • bluestar

Om BlueStar Nordic

BlueStar Nordic är en nordisk distributör av POS (Point of Sale) och ADC produkter där ADC står för "Automated Data Capture", eller automatisk datainsamling. Vi erbjuder nordiska återförsäljare, systemintegratörer, datakonsulter eller andra som säljer till slutkunder - POS och ADC hårdvara, service, mjukvarulösningar samt marknadsföringsstöd.

BlueStar Nordic är ett företag inom BlueStar koncernen som har lokala distributionskontor i Sverige, Norge, Finland, Spanien, Tyskland, Frankrike och Portugal.

Kontakter

Viktor Bergqvist

Presskontakt Marketing Manager 040-6800289