Pressmeddelande -

Tyrannosaurusanläggning till Mälarenergi i Västerås

Mälarenergi har valt BMH Technology som leverantör av anläggningen för bränsleberedningen till sitt nya kraftvärmeverk. Krossning och sortering av avfall kommer att ske enligt Tyrannosaurus®-processen som ger bränsle av mycket hög kvalitet och blir den första av sitt slag i Sverige.

Mälarenergi AB har avslutat upphandlingen av den integrerade anläggningen för bränsleberedning till sitt nya kraftvärmeverk i Västerås. Tillförd energi beräknas huvudsakligen komma från 500 000 ton avfall och som ersätter kol, olja och torv. BMH Technology Oy kommer att leverera en av världens största anläggningar för krossning och sortering av avfall enligt konceptet Waste to Energy och blir den första av sitt slag i Sverige. Ordervärdet uppgår till 170 miljoner kronor.

- Vi har sedan lanseringen av Tyrannosaurus-processen 2003 levererat många anläggningar globalt. Vi kan se en trend för fler investeringar i Sverige då fler gamla pannor kommer att ersättas med CFB- eller BFB-pannor vilka kräver högkvalitativt SRF-bränsle, säger Peter Wallenius, direktör BMH Technology Oy.

I Tyrannosaurus®-processen sker sönderdelning med hög kapacitet ner till slutlig storlek direkt i ett enda steg via en mycket kraftfull klippande kross med tänder som klara alla material, även de ytterst svåra avfallsmaterialen. Utsortering av metaller och annat som inte får ingå i det högkvalitativa bränslet sker därefter direkt. Processen blir kort och effektiv jämfört med konventionella lösningar.

- Det är ett stort förtroende som Mälarenergi åter har gett oss som systemleverantör och vi känner en stolthet i att få vara med och säkerställa Västerås framtida värmeförsörjning, säger Thomas Karlsson, VD på dotterbolaget BMH Technology AB.

- För Mälarenergi är det viktigt att välja leverantör som kan leva upp till våra högt ställda krav på ekonomi, teknik, tillgänglighet, säkerhet och miljö. Vi har goda erfarenheter av BMH från tidigare leveranser och känner oss övertygade om att BMH kan svara upp till våra höga förväntningar, säger Kenneth Jönsson, VD för Mälarenergi AB.

Anläggningen ska starta sommaren 2014 och har en kapacitet om ca 170 MW tillfört returbränsle SRF, vilket kommer att medför en avsevärd minskning i utsläpp av klimatpåverkande gaser vid produktionen av el och fjärrvärme.

För mer information, kontakta:

Thomas Karlsson, VD BMH Technology AB

0702 707 156  e-post thomas.karlsson@bmh.se

Peter Wallenius, Direktör, Enviro Business Unit, BMH Technology Oy

+358 20 486 6844 e-post peter.wallenius@bmh.fi

____________________________________________________________

BMH Technology Oy, grundat 1929, är en global anläggningsleverantör av process-utrustning för fast avfall och biomassa. Företagets aktiviteter baseras på egen teknologi och projektering samt på produktions- och montageexpertis. BMH Technology har ca 125 anställda och omsatte 60 miljoner € 2010. Företaget ingår i den finska Hollming-koncernen. I Sverige finns dotterbolag med ansvar för marknadsföring, försäljning och service i Skandinavien. Mer att läsa på www.bmh.fi

Relaterade länkar

Ämnen

  • Anläggningsindustri

Taggar

  • fjärrvärme
  • avfall
  • kraftvärmeverk
  • kraftvärme
  • bränsleberedning
  • bränslekross
  • returbränsle srf

Presskontakt

Thomas Karlsson

Presskontakt VD BMH Technology AB 0702 707 156

Peter Wallenius

Direktör Enviro Business Unit, BMH Technology Oy +358 20 486 6844

Relaterat material