Pressmeddelande -

Branschorganisation för reliningföretagen – en nödvändighet för landets bostadsrättsföreningar

Idag är det svårt att veta vilken kvalitetsnivå de olika reliningmetoderna egentligen kan leva upp till. Få skarpa tester har gjorts, för givetvis är det skillnad mellan att lämna in någon meter rör till ett testinstitut och att se till att det håller tätt flera rörkrökar bort. Konsultföretaget Rotpartner hör till de få som verkligen följt upp resultatet genom att ta ut rörprover.

- Det har varit skrämmande resultat. Jag vågar inte tänka på hur det ser ut i många fastigheter som har utfört detta. Det viktiga är att man hittar ett instrument som redovisar rörets uppbyggnad hela sträckan. Detta gäller egentligen bara de som sprutar på en massa. De med strumpa vet ju tjockleken. Men strumpan har andra brister som stick med mera, även om de nu kommer speciella grenrörsstrumpor, säger John Kåwert.

Bo bättre har under en längre tid skrivit om den för kunden ofta oreglerade och svåröverblickbara marknaden. Problem har uppstått när entreprenörer tillämpat sin metod i en del av avloppssystemet där den inte alls är lämplig

- Leverantörerna har sålt in en dellösning som en helhetslösning, säger Tony Boding, vd Adex Fastighetsutveckling AB.
Läs mer - Hårdare krav på reliningföretagen

En av de viktigaste uppgifterna som branschorganisationen har att ta tag i är att reglera miljökraven vid stamrenovering.

Det handlar trots allt om ämnen som via kretsloppet förr eller senare hamnar i vårt dricksvatten.
Läs mer - Ställ miljökrav vid upphandling

Mer material, artiklar och kommentarer finns att läsa på - bobattre.se

 

Bobattre.se - Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • hsb
  • riksbyggen
  • relining
  • stambyte
  • brf
  • bostadsrätt
  • bostadsrättsföreningar