Sevdie Denli portföljförvaltare Bodecker Partners
Sevdie Denli portföljförvaltare Bodecker Partners

Pressmeddelande -

Bodecker Partners anställer Sevdie Denli som Senior Advisor och Portföljförvaltare

Vi hälsar Sevdie Denli välkommen som Bodecker Partners nya Senior Advisor & Portföljförvaltare.

Den stora efterfrågan på Bodecker Partners oberoende rådgivning gör att vi nu expanderar för att skapa värden för fler energibolag, el- och värmeproducenter, projektutvecklare och investerare i förnybar energi.

Sevdie har 15 års erfarenhet av elförsäljning, elproduktion och energihandel och alla de utmaningar ett energibolag möter. Hon har varit en del av Varberg Energis framgångsrika resa och omdaning av organisation och system för stora kundvolymer och avtalshantering. Sevdie har även varit involverad i Varberg Energis pionjärarbete som utvecklare och byggare av vind- och solkraft. Vi ser fram emot att erbjuda Bodecker Partners kunder hennes erfarenhet i hela kedjan från kundservice, energihandel, avtalsuppbyggnad och investeringskalkyl till uppföljning och analys av intjäning till hur man bygger och underhåller system och organisation.

Vi har mött flera bolag som har outsourcat eller överväger att lägga ut hela eller delar av sin elhandelsverksamhet till extern part. Det har fördelar men också risker. Våra analyser visar att tveksamhet i besluten kommer av att bolagen riskerar hamna i knät på sina leverantörer och tappa framtida förhandlingsutrymme utan egen kompetens. För de som redan har eller överväger att lägga ut delar av sin verksamhet finns vi som en speaking-partner i gränssnittet mot tjänsteleverantören.

Sevdies erfarenhet som “superuser” av CGI:s Business For Utilities Suite (BFUS) kommer vara en särskilt viktig resurs i affärsutvecklingen för de energibolag som vill säkra sitt oberoende och sina framtida förhandlingsmöjligheter.

Sevdie kommer i rollen som portföljförvaltare hjälpa våra kunder med rådgivning inom PPA:er men även riskhantering och försäljning av el, elcert och ursprungsgarantier.

Ämnen

  • Klimatfrågor

Regions

  • Malmö

Bodecker Partners bedriver oberoende rådgivande verksamhet kring energiprisrisker och intäkts-möjligheter på energimarknaderna. Vår expertis inom den nordiska elmarknaden såväl som elcertifikat och utsläppsrätter hör till Sveriges främsta.

Presskontakt

Mia Bodin

Mia Bodin

Presskontakt Partner, Analyschef +46 (0)738 081 898