Gå direkt till innehåll
Bodens kommun anställer vaccininformatörer

Pressmeddelande -

Bodens kommun anställer vaccininformatörer

Bodens kommun har fått medel beviljade för anställning av Coronainformatörer. Det är människor med olika språkkunskaper som ska fungera som länk till målgruppen som vaccinerar sig i liten utsträckning.

Anställningarna är tidsbegränsade till september månad. De medel som beviljats täcker tre tjänster på 50 %. De anställda kommer arbeta med uppsökande verksamhet och vara praktisk hjälp.

De ska kartlägga målgruppen och ge information om vaccination på hemspråket för gruppen. De ska erbjuda praktisk hjälp såsom att boka tid och ta sig till vaccinationslokalen.

Motivering till beslutet

Med stöd av regeringsuppdrag ”Uppdrag att bistå regionerna i att genomföra vaccination mot covid-19” (dnr: 4037-2021) och i syfte att nå en högre vaccinationstäckning i gruppen utrikesfödda, finansierar Länsstyrelsen kommunens anställning av vaccinationsinformatörer.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Boden är en växande kommun och till 2030 ska vi bli 33 000 invånare. Vi har ett rikt och frodigt företagsklimat och många bolag vill etablera sig här – vi är mitt inne i en grön industri- och samhällsomställning. Våra prioriterade utvecklingsområden är elintensiva näringar, miljöteknik, kulturella och kreativa näringar, hästnäring samt handel och besöksnäring. Bodens kommun är ortens största arbetsgivare med cirka 3000 anställda. I Boden har vi nära till allt som är viktigt och lite till. Det är det vi kallar #närhetsliv.

Kontakter

Esma Berg

Esma Berg

Arbetsmarknadskonsulent/ integrationssamordnare Jobbcenter 0921 - 623 68

Norra Sveriges gröna hjärta

Boden är en växande kommun och till 2030 ska vi bli 33 000 invånare. Vi har ett rikt och frodigt företagsklimat och många bolag vill etablera sig här – den gröna nyindustrialiseringen sker här och nu. Våra prioriterade utvecklingsområden är elintensiva näringar, miljöteknik, kulturella och kreativa näringar, hästnäring samt handel och besöksnäring. Bodens kommun är ortens största arbetsgivare med cirka 3000 anställda. I Boden har vi nära till allt som är viktigt och lite till. Det är det vi kallar #närhetsliv.

Bodens kommun
Bodens kommun
961 86 Boden