Gå direkt till innehåll
Bodens kommun anställer vaccininformatörer

Pressmeddelande -

Bodens kommun anställer vaccininformatörer

Bodens kommun har fått medel beviljade för anställning av Coronainformatörer. Det är människor med olika språkkunskaper som ska fungera som länk till målgruppen som vaccinerar sig i liten utsträckning.

Anställningarna är tidsbegränsade till september månad. De medel som beviljats täcker tre tjänster på 50 %. De anställda kommer arbeta med uppsökande verksamhet och vara praktisk hjälp.

De ska kartlägga målgruppen och ge information om vaccination på hemspråket för gruppen. De ska erbjuda praktisk hjälp såsom att boka tid och ta sig till vaccinationslokalen.

Motivering till beslutet

Med stöd av regeringsuppdrag ”Uppdrag att bistå regionerna i att genomföra vaccination mot covid-19” (dnr: 4037-2021) och i syfte att nå en högre vaccinationstäckning i gruppen utrikesfödda, finansierar Länsstyrelsen kommunens anställning av vaccinationsinformatörer.

Ämnen

Taggar

Regioner


Boden är en växande kommun och till 2025 ska vi bli 30 000 invånare. Både 2018 och 2019 hade Boden bäst företagsklimat i Norrbotten och näringslivets tillväxt är stark. Våra prioriterade utvecklingsområden är elintensiva näringar, miljöteknik, kulturella och kreativa näringar, hästnäring samt handel och besöksnäring. Bodens kommun är ortens största arbetsgivare med cirka 3000 anställda. I Boden har vi nära till allt som är viktigt och lite till. Det är det vi kallar #närhetsliv.

Presskontakt

Esma Berg

Esma Berg

Arbetsmarknadskonsulent/ integrationssamordnare Jobbcenter 0921 - 623 68

Boden satsar på utveckling

Boden är en växande kommun och till 2025 ska vi bli 30 000 invånare. 2018 och 2019 hade Boden bäst företagsklimat i Norrbotten och näringslivets tillväxt är stark. Våra prioriterade utvecklingsområden är elintensiva näringar, miljöteknik, kulturella och kreativa näringar, hästnäring samt handel och besöksnäring. Bodens kommun är ortens största arbetsgivare med cirka 3000 anställda. I Boden har vi nära till allt som är viktigt och lite till. Det är det vi kallar #närhetsliv.

Bodens kommun
Stadshuset
961 86 Boden