Gå direkt till innehåll
Förbjud rasistiska organisationer

Pressmeddelande -

Förbjud rasistiska organisationer

Statens utredare vill kriminalisera deltagande i rasistiska organisationer. Kommunalrådet i Bodens kommun vill gå längre och förbjuda även själva organisationerna.

- Det finns en gräns för föreningsfriheten. Den gränsen går när föreningen används som ett medel för att bedriva hets mot folkgrupp, anser Claes Nordmark, kommunstyrelsens ordförande i Boden.

Regeringen tillsatte i juli 2019 en kommitté med uppdrag att överväga ett förbud mot rasistiska organisationer. I maj presenterades betänkandet från kommittén. Där föreslås att det ska vara straffbart att delta i verksamheten i en rasistisk organisation, att stödja en sådan organisation och att bilda vad som ska vara en sådan organisation. Däremot läggs inga förslag som skulle ge möjlighet att upplösa sådana organisationer när de väl har bildats. Det är fel, anser kommunalrådet i Boden.

- För mig som varit föreningsmänniska hela livet är det ett underligt synsätt att rasistiska föreningar ska vara tillåtna att existera, men däremot ska det inte tillåtet att vara verksam i dem. Det går ju inte att skilja på föreningen och medlemmarna på det viset, säger Claes Nordmark, kommunstyrelsens ordförande i Boden.

- En förening bildas för ett visst syfte. Om syftet är kriminellt, då är föreningen ett verktyg för att begå brott. En sådan förening måste kunna upplösas, säger Claes Nordmark.

Ett sådant förslag innebär ingrepp i den grundlagsskyddade föreningsfriheten, men den är inte obegränsad sedan tidigare, påpekar kommunalrådet:

- Föreningsfriheten är väldigt viktig att försvara, men gränsen passeras när föreningens ändamål står i direkt strid med de mänskliga rättigheterna. Exempelvis när föreningen används för att bedriva hets mot folkgrupp. Detta finns redan inskrivet i Sveriges grundlag. Därför uppmanar jag ledamöterna i riksdagen att ta steget fullt ut och förbjuda även själva organisationerna, säger Claes Nordmark.

Kontakt/
Claes Nordmark, 070 – 234 24 27

Ämnen

Regioner


Boden är en växande kommun och till 2025 ska vi bli 30 000 invånare. Både 2018 och 2019 hade Boden bäst företagsklimat i Norrbotten och näringslivets tillväxt är stark. Våra prioriterade utvecklingsområden är elintensiva näringar, miljöteknik, kulturella och kreativa näringar, hästnäring samt handel och besöksnäring. Bodens kommun är ortens största arbetsgivare med cirka 3000 anställda. I Boden har vi nära till allt som är viktigt och lite till. Det är det vi kallar #närhetsliv.

Presskontakt

Claes Nordmark

Claes Nordmark

Kommunalråd Kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande, Bodens kommun 0702342427

Norra Sveriges gröna hjärta

Boden är en växande kommun och till 2030 ska vi bli 33 000 invånare. Vi har ett rikt och frodigt företagsklimat och många bolag vill etablera sig här – den gröna nyindustrialiseringen sker här och nu. Våra prioriterade utvecklingsområden är elintensiva näringar, miljöteknik, kulturella och kreativa näringar, hästnäring samt handel och besöksnäring. Bodens kommun är ortens största arbetsgivare med cirka 3000 anställda. I Boden har vi nära till allt som är viktigt och lite till. Det är det vi kallar #närhetsliv.

Bodens kommun
Bodens kommun
961 86 Boden