Pressmeddelande -

Muddra själv med ny muddringspump

Har landhöjningen tillsammans med övergödningen i våra vattendrag gjort din båthamn, ditt båthus eller badplats i det närmaste oanvändbar på grund av dy och vass? 

Ligger den så till att det inte går att komma dit med eller är för kostsamt med en grävmaskin eller ett mudderverk eller är det inte värt de skador på naturen som blir följden av att ta dit stora maskiner? 

Då kan du nu själv rensa stranden eller båthamnen med en nyframtagen muddringsutrustning för enskilt bruk. Med en sugpump flyttas dyn 100 - 150 meter beroende på slamkoncentration och lyfthöjd.  Med sugmuddring grumlar du inte vattnet och skadar stränder och botten som vid muddring med grävmaskin. Se bilder och filmer på vår hemsida www.muddra.se 

Pumpen med vilken du kan muddra löst sediment ned till 2 meters djup har en 5,1 Hp Honda fyrtaktsmotor.  Både längre och kortare pumprör kan erhållas. Till pumpen ansluts en 63 mm slang. Kapaciteten är max 60 kubikmeter i timmen och den maximala uppfordringshöjden är 24 meter. Pumpen är en centrifugalpump som klarar en slaminblandning på upp till 10 % vilket innebär upp till 6 kubikmeter dy i timmen. Pumpen har en skärfunktion som gör att vassrötter och annan vegetation sönderdelas och pumpas bort tillsammans med dyn. Pumpen är främst avsedd för organisktmaterial. Största fria genomlopp är 2 cm. Erfarenhetsmässigt har det visat sig att lite grus och sand inte är något problem. Nytt för i år är att pumpen är lätt att demontera så att den kan transporteras i en vanlig personbil.

Muddra på vintern är också ett alternativ. Du har då en riktigt stadig plattform att arbeta från. Montera pumpen på en släde (två reglar och lite trallvirke) och gör hål i isen med lämpliga avstånd. Samma släde använder du sedan på flotten på sommaren. Då är det lätt att konvertera muddringsflotten till brygga eller badflotte. Du kan också använda släden för att muddra från en fast brygga. 

Gräva guld Specialpumpar tillverkas, bland annat en variant för guldgrävare som behöver vaska stora mängder material för att hitta det eftertraktade guldet.

Deponera helst slammet på land över nivån för högsta högvatten. Slammet är ett utmärkt jordförbättringsmedel. Har du stuga på en ö där det finns få platser att odla på kan du nu få jord till landen utan större besvär. Det är viktigt att ta reda på om tillstånd krävs innan du börjar muddra. Läs på vår hemsida www.muddra.se vilka regler som gäller.

Släcka bränder, bli din egen frivilliga brandkår. Då pumpen är lätt att transportera i bil eller båt kan den med fördel också användas som brandpump vid eldsvådor. Med en kapacitet på 1000 liter i minuten (fritt flöde) så har man rejält med vatten att bidra med. Pumpen kan enkelt hängas från längs sidan på en båt vid utryckningar i skärgården. När den inte används för muddring kan den  ligga monterad på klar för utryckning på en stege där även några slangpaket får plats. Bara att lasta i båten eller bilen och ge sig iväg vid behov.

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Bohena AB  ägs och drivs av Sten-Anders Fellman

Bolaget har ett brett utbud där bland annat nedanstående ingår:

- Generalagent i Europa för Turn@bout adapter för handtruckar www.turnabout.se
- Återförsäljare av mudderverk för gör det själv bruk www.muddra.se
- Återförsäljare av EasyFloat flottar och bryggor www.easyfloat.se (priser här)
- Återförsäljare av Rundabastun länk
- Återförsäljare av R-A-M montage system länk
- Nordisk distributör av Flysynthesis ultralätta flygplan www.flyul.se
- Utvecklar och säljer larmsystem www.attendblue.com
- Förmedlar affärskontakter mellan Skandinavien och Colombia www.escandinova.com
- Utför företagsrekonstruktioner enligt lagen om företagsrekonstruktion www.rekonstruktion.se
- Utför konsultuppdrag inom management, ekonomi och data
- Fotograf, specialitet flygfoton, stor bildbank med bilder från Åland länk
- Investerar i lovande bolag som www.Scint-X.com  www.shareflake.com  mm
- Se också www.saf.net för ytterligare information

Kontakter

Sten-Anders Fellman

Presskontakt Vd och ägare Bohena AB 0702-612127

Relaterat innehåll