Pressmeddelande -

Samlare och samlingar - Inbjudan till pressvisning i Konsthallen, Bohusläns museum 30/1

I Konsthallens nya utställning har konstnärerna Katarina Ekelund, Gunilla Hansson, Jonas Liveröd och Ingrid Persson Titelman  gjort ett urval ur museets samlingar som har relevans för deras egna konstnärliga skapande. 

Det kan röra sig om olika typer av objekt, alltifrån foto, textil eller andra föremål. Konsthallen/museet har vid ett flertal tidigare utställningstillfällen bjudit in konstnärer att förhålla sig till samlingarna, för att på så sätt skapa nya synsätt och gestaltningar kring dem. Samlingar innefattar vitt skilda områden – där konst, naturalier, textil, foto och föremål ingår, som givetvis präglats och påverkats av landskapet och dess näringar.

Utställningen är tänkt att belysa det materiella och hur de påverkar oss och kan omskapas kreativt. Minnen och känslor kommer ofta tillbaka när vi får hålla i ett bekant föremål eller se ett familjefotografi. Ett förflutet väcks till liv, kanske minns vi ett samtal, en stämning eller bilder träder fram från barndomen – ibland ljusa, ibland mörka.

Inom konsten finns det en över hundra år lång tradition av readymade, där konstnärer började använda sig av befintliga vardagsföremål i sin konst. Vardagliga ting har sedan kommit att användas av efterföljande konstnärsgenerationer. Dagens samtida konstnärer använder gärna sig av befintliga föremål i sina verk och inspireras och återanvänder också idéer i sitt kreativa skapande i förhållande till samlingar för att på så vis aktualisera dem. Utställningen kommer att visa en bredd av konstnärliga material och tekniker, såsom måleri, foto, collage och skulpturala installationer.

Pressvisning 

Datum: 30/1 

Tid: Kl. 14.00

Under pressvisningen närvarar konstnärerna och Konsthallens curator Agneta von Zeipel.

Invigning

Datum: 1/2

Tid: Kl. 14.00

Agneta von Zeipel, curator Konsthallen presenterar utställningen. Sedan följer ett samtal med konstnärerna.

Kontakt

Agneta von Zeipel, Curator

agneta.vonZeipel@bohuslansmuseum.se

+46 522 656573

Sebastian Thorén, Kommunikatör

sebastian.thoren@bohuslansmuseum.se

+ 46 72-14 18 746

Ämnen

  • Evenemang

Regioner

  • Västra Götaland

Bohusläns museum är ett av Sveriges mest välbesökta regionala museum med ca 300 000 besökare per år. Våra profilområden är kusten, Bohuslän som gränsland och samtidskonst. Vi är ett levande kulturcentrum med ett stort programutbud, föreläsningar, musikaftnar, temadagar och spännande utställningar som ger dig många anledningar till återbesök.