Pressmeddelande -

KBT via dator har god effekt på personer med depression

Bokapsykolog har tagit del av nya studier som stödjer tesen att Kognitiv beteendeterapi, KBT, som ges i realtid via dator av en terapeut hade god effekt på personer med depression.

Det visar en ny studie från Storbritannien som publiceras i ett nummer av tidskriften Lancet.

Bokapsykolog.nu arbetar med att förmedla kontakter till KBT-kliniker, inriktade främst på behandlingar mot depression, ångest, stress och sömnproblem,  runt om i Sverige och den studie som presenterats stödjer möjligheterna till nya mer effektiva behandlingsformer.

I studien lottades 297 personer med diagnosen depression till att antingen få KBT via internet plus vanlig behandling eller till att få vanlig vård inom primärvården samtidigt som de stod på en åtta månader lång väntelista för KBT via nätet.

Behandlingen gavs upp till tio gånger under fyra månader och patienten var uppkopplad mot terapeuten i realtid. Varje behandlingstillfälle varade 55 minuter. Patient och terapeut kommunicerade enbart med skrivna meddelanden.

Efter fyra månader hade 38 procent av patienterna i KBT-gruppen tillfrisknat från depression, mot 24 procent i kontrollgruppen. Vid uppföljningen efter åtta månader hade 42 procent i KBT-gruppen tillfrisknat mot 26 procent i kontrollgruppen.

De brittiska forskarna konstaterar att KBT som ges online men i realtid verkar vara effektiv och att effekten kvarstår efter åtta månader. De konstaterar också att metoden tycktes ha bäst effekt på personer med svårare depression, vilket talar emot tidigare forskningsresultat som antytt att KBT främst fungerar på personer med mildare depressionssymtom.

Något som kan ha förstärkt effekten av det system för KBT via internet som användes var att patienter och terapeuter skrev till varandra. Det innebar också att patienten kunde läsa igenom hela dialogen med sin terapeut direkt efter behandlingstillfället. Detta, tror forskarna, kan ha underlättat för patienten att förändra sitt sätt att hantera negativa känslor och tankar.

Om Bokapsykolog.nu
Bokapsykolog.nu finns till för att ge dig bästa tänkbara vård snabbt! Vi hjälper dig att komma i kontakt med några av de bästa och av oss kvalitetssäkrade privata psykologerna i Sverige. Vi erbjuder våra besökare en kostnadsfri matchning mot den klinik som är bäst lämpad att behandla just dig och dina problem.

Ämnen

  • Mental hälsa

Kategorier

  • depression
  • psykolog
  • stress
  • terapi
  • ångest
  • kbt