Gå direkt till innehåll
Jeanette Thörncrantz Madsen, analyschef på BoKlok
Jeanette Thörncrantz Madsen, analyschef på BoKlok

Nyhet -

Bostadsbrist och rekordutbud samtidigt – hur går det ihop?

Under de senaste 10 åren har ordet bostadsbrist varit ständigt återkommande i samhällsdebatten. 84 procent av Sveriges kommuner menar att de lider av bostadsbrist - trots att byggtakten de senaste åren har varit på rekordnivå. Då är frågan, hur kan det vara så?

Jeanette Thörnkrantz Madsen är analyschef på BoKlok och hon har en tydlig bild av vad som orsakar problemet.

- Vi hör varje dag kunder som vittnar om bristen på bostäder för människor med vanliga inkomster. Just nu har vi faktiskt bostadsbrist och bostadsöverskott samtidigt. Orsaken är helt enkelt felmatchningen mellan behov och utbud.

Bostadsmarknaden drabbas av en inlåsningseffekt när färre människor flyttar, dels på grund av höga priser men också på grund av tuffare amorterings- och lånekrav från bankerna. Beror det på att det byggs för mycket dyra bostadsrätter i Sverige?

- Ja, det gör det, både historiskt sett och idag. Det har resulterat i att dyra bostäder står tomma, medan det fortsatt är stor brist på bostäder till lägre priser. Detta har en uppenbart negativ effekt för rörelsen på bostadsmarknaden. För att skapa flyttkedjor som frigör bostäder behöver det byggas för fler målgrupper, säger Jeanette.

Stort utbud på Hemnet
I juli i år fanns det 14 707 begagnade bostäder till försäljning på Hemnet. Samtidigt var siffran för nyproduktion 13 377, d.v.s. nästan hälften av det totala utbudet på sidan. Det kan jämföras med i juli 2015 då nyproduktion endast stod för en fjärdedel av utbudet på Hemnet.

Marknaden för premiumbostäder är mättad, menar Jeanette Thörnkrantz Madsen och säger att fler bostadsutvecklare och beslutsfattare borde ta reda på vilken typ av bostäder marknaden faktiskt är i behov av.

- I Sverige borde vi inspireras av det finska exemplet där byggbolag i vissa kommuner får tävla om vem som kan bygga så att det blir billigast för den som ska bo där. Genom att använda boendekostnaden som kriterium skulle kommunerna kunna styra utvecklingen så att det byggs mer till ett lägre pris. Gör vi så, så kanske vi kan minska klyftan mellan vad som byggs och vad folk faktiskt efterfrågar och har möjlighet att köpa.

På BoKlok arbetas det efter en prisfilosofi som innebär att utgångspunkten alltid är vad människor med vanliga inkomster har råd att betala, inte hur priset kan maximeras. Denna utgångspunkt försöker sedan mötas genom att hålla kostnaderna nere i hela värdekedjan, utan att tumma på kvaliteten. Så har det varit ända sedan Ingvar Kamprad var med och grundade BoKlok på 1990-talet. Det som behövs för att fler prisvärda bostäder ska kunna byggas, är mark till rimliga priser.

Nyproduktionen de kommande åren
Vilken typ av nyproducerade bostäder kan marknaden då förvänta sig att se de kommande åren?

- Förhoppningsvis fler bostäder i lägre prissegment. Hållbarhet står i fokus och man bygger bostäder som är flexibla i sitt nyttjande för att passa olika typer av kunder. Vi kommer se mer smarta digitala lösningar som bland annat kan underlätta för delningsekonomi. Vi vill kunna leva ett bra och bekvämt liv men samtidigt vara snälla mot miljön, avslutar Jeanette Thörnkrantz Madsen.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Jacob Birkeland

Jacob Birkeland

Presskontakt Head of Media Relations and Public Affairs 0768-997269

Hem från Skanska och IKEA

BoKlok är ett annorlunda boendekoncept utvecklat av Skanska och IKEA. Vi skapar hållbara hem och områden med god design, funktion och kvalitet för de många människorna. BoKlok har hittills byggt närmare 15 000 bostäder och finns i Sverige och Storbritannien.