Gå direkt till innehåll
Pinfärskt miljömål ska ta BoKlok till klimatneutralitet senast 2035

Pressmeddelande -

Pinfärskt miljömål ska ta BoKlok till klimatneutralitet senast 2035

BoKloks styrelse bestående av representanter från Skanska och IKEA har beslutat om ett nytt miljömål som innebär klimatneutrala BoKlok-hus senast 2035.

Målet är grundat på en noga kartläggning av den klimatpåverkan som våra hus har idag genom hela sin värdekedja, från byggstart till överlämnande av nycklar och vidare under livet som levs i dem.

BoKloks miljöspecialist, och ansvarig för kartläggningen, Sara Brantvall är mycket nöjd:

-Det har varit ett långt och intensivt arbete tillsammans med BoKloks energi-, teknik och marknadsexperter och vi känner att vi har formulerat ett fullt realistiskt och konkret klimatmål. Ja, jag är väldigt nöjd helt enkelt!

Går det att sammanfatta målet här och nu?

- Ja, det lyder så här: BoKloks hela värdekedja är klimatneutral senast 2035. Jämfört med 2019 ska klimatpåverkan minskas med 1/3 till 2025 och med 2/3 till 2030.

Hur lägger ni upp arbetet?

-Vi kommer att starta upp aktiviteter kopplade till klimatmålet och ett viktigt verktyg är exempelvis Skanskas Gröna kartan, som används för att gradera projekt utifrån hållbarhet. I det verktyget har vi precis lyckats certifiera ett av våra projekt i Upplands Väsby som ”mörkgrönt”, vilket gör oss förvissade om att vi kommer att kunna nå vårt nya miljömål.

- Vi kommer också att höja blicken och titta på vad vi som företag ska göra för att efterleva FN:s globala mål och Parisavtalet. Bland annat kommer vi att lägga ännu mer kraft på att analysera hur BoKlok kan möjliggöra och inspirera människor till en hållbar livsstil. Något som våra ägare Skanska och IKEA också arbetar aktivt för, så det känns mycket positivt inför det arbete som väntar oss.


Mer info:

BoKlok Esplanaden i Upplands Väsby är ett så kallat plusenergikvarter med sextio lägenheter som värms upp av bergvärmepumpar försörjda med förnybar energi från solceller. Husen är enbart byggda med hållbara material och kemikalier. Under drift är klimatpåverkan nära noll och klimatpåverkan av de inbyggda materialen i huskroppen är nära hälften av ett genomsnittshus. Avfalls- och vattenhantering har minimal miljö- och klimatpåverkan, exempelvis genom minskad dricksvattenanvändning i drift och hållbar dagvattenhantering med bufferttankar.

BoKlok Esplanaden har certifierats som ”mörkgrönt” och är alltså BoKloks mest hållbara boende samt ett av Skanskas sexton mest hållbara projekt i världen.

ÄmnenBoKlok är ett annorlunda boendekoncept utvecklat av Skanska och IKEA. Vi bygger hållbara bostäder med god design, funktion och kvalitet till ett lågt pris. BoKlok bygger omkring 1200 bostäder per år i Sverige, Norge och Finland och hittills har vi byggt drygt 10 000 bostäder för de många människorna.

Kontakter

Jacob Birkeland

Jacob Birkeland

Presskontakt Head of Media Relations and Public Affairs 0768-997269

Relaterat innehåll

Hem från Skanska och IKEA

BoKlok är ett annorlunda boendekoncept utvecklat av Skanska och IKEA. Vi skapar hållbara hem och områden med god design, funktion och kvalitet för de många människorna. BoKlok har hittills byggt närmare 15 000 bostäder och finns i Sverige och Storbritannien.