Pressmeddelande -

Bombardier får halvmiljardorder på ERTMS signalsystem i Polen

Stockholmsbaserade Bombardier Rail Control Solutions har fått en beställning på ett ERTMS-system till den 340 km långa järnvägslinjen mellan Warszawa och Gdynia i Polen. Detta är den andra större ordern Bombardier mottagit i landet och delas med Thales och Nokia Siemens Networks. Kontraktsvärdet är 115 miljoner euro varav Bombardiers andel utgör 53 miljoner (478 miljoner kronor).

Projektet är en del i den så kallade E65-korridoren och möjliggör interoperabilitet, det vill säga tågoperatörer från andra länder kommer att kunna trafikera sträckan mellan Gdynia och den tjeckiska gränsen. Utöver den nya ERTMS-installationen ingår även konventionell signalutrustning till åtta trafikledningscentraler och uppgradering av befintlig utrustning till ERTMS nivå 2 standard.

Bombardiers andel av leveransen omfattar ERTMS-systemlösningen BOMBARDIER INTERFLO 450 inklusive fyra BOMBARDIER EBI Com radioblockscentra och EBI Link balis-system. När det gäller den konventionella andelen av projektet kommer Bombardier att leverera sin INTERFLO 200-teknik med EBI Screen 300 trafikledningslösningar samt ett EBI Lock 950-system till Chylonia-stationen i Gdynia.

- Väl fungerande transportnätverk är en central drivkraft för ekonomisk tillväxt och hållbarhet. Vår innovativa ERTMS-teknologi ger möjlighet till snabbare och effektivare passagerar- och godstransporter genom Polen och över hela Europa, säger Peter Cedervall, President, Bombardier Rail Control Solutions.

Bombardier är den ledande leverantören på den polska marknaden och har installerat ett stort antal INTERFLO 200-system och även svarat för ERTMS pilotprogrammet i Polen. Bombardiers systemlösningar är i drift eller under leverans till över 2 500 rälsfordon och längs 15 000 kilometer järnväg i 16 länder. INTERFLO 450 nivå 2 har varit i drift på kinesiska höghastighetsbanor sedan 2009 och nyligen erhölls driftstillstånd för kommersiell drift på linjen Amsterdam-Utrecht, en av de mest trafikerade i Europa. Sveriges första projekt inom ERTMS nivå 2 var Botniabanan som togs i drift 2010. Tekniken har också installerats i Kroatien, Tyskland, Korea, Schweiz, Spanien och Taiwan. Ytterligare projekt är under levereras till Algeriet och Polen och omfattande ramavtal har slutits i Sverige och Norge.

Under det gångna året har Bombardier Rail Control Solutions slutlevererat projekt i bland annat Sverige (Ådalsbanan, Kiruna nya järnväg och BanaVäg i Väst), Ryssland (där Bombardiers joint venture under 2012 driftsatte en installation vid den tvåhundrade stationen) och Kina (tunnelbanelinje i Tianjin). En stororder värd motsvarande 71 miljoner euro erhölls i Malaysia avseende signalsystem för en ny pendeltågslinje i Kuala Lumpur.

Bombardier Rail Control Solutions har 3 000 anställda och sin globala affärsledning i Stockholm. Forskning och utveckling sker i huvudsak i Sverige, i nära samverkan med Trafikverket och kunder över hela världen.


Ämnen

  • Frakt, transport

För mer information, vänligen kontakta
Pär Isaksson, kommunikationschef, Bombardier Transportation Sweden AB.
Telefon: 010-852 52 13, 076 724 71 55
E-post:paer.isaksson@se.transport.bombardier.com

www.bombardier.com

www.TheClimateIsRightForTrains.com

Om Bombardier Transportation Sverige
Bombardier Transportation Sweden AB sysselsätter omkring 2 400 personer i Stockholm, Västerås, Hässleholm, Nässjö, Gävle och Göteborg. Bombardier Transportation är en komplett leverantör av järnvägslösningar, från leverans av tåg och signalsystem till full underhållsservice. Den svenska verksamheten omfattar även design och produktion av driv- och kontrollsystem, system för fordonsintegration och signalsystem såväl som heltäckande underhållsservice för den globala järnvägsmarknaden.

Om Bombardier Transportation
Bombardier Transportation är ett ledande globalt företag inom järnvägsteknik, med en bred produktportfölj och innovativa produkter för miljöanpassade transporter. BOMBARDIER ECO4 – som bygger på energi, effektivitet, ekonomi och ekologi – reducerar energianvändning och bidrar till att öka järnvägens konkurrenskraft. Bombardier Transportation har huvudkontor i Berlin, finns representerat i över 60 länder och har installerat mer än 100 000 järnvägsfordon världen över.

Om Bombardier
Bombardier är världsledande på tillverkning av innovativa transportlösningar, från reguljärflygplan och affärsjetplan till järnvägsutrustning, -system och -tjänster. Bombardier Inc. är en global verksamhet med huvudkontor i Kanada. Intäkter för räkenskapsåret, som avslutades 31 januari 2011, var 17,7 miljarder USD. Bombardier är noterat som en indexkomponent på ”Dow Jones Sustainability World and North America indexes”. Bombardiers aktier handlas på Toronto Stock Exchange (BBD). Se mer på www.bombardier.com

Kontakter

Pär Isaksson

Presskontakt Kommunikationschef Mediarelationer och public affairs +46 76 724 71 55