Pressmeddelande -

Injicerbart bensubstitut godkänt för behandling av kotfrakturer inom EU

Det medicintekniska företaget Bonesupports nyckelprodukt CeramentTM Spine Support har fått godkännande inom EU för behandling av kotfrakturer hos patienter med benskörhet. Med godkännandet gör Bonesupport en satsning på att etablera sig på de stora europeiska marknaderna. Företaget har sedan tidigare verksamhet i USA.

- EU-godkännandet innebär ett stort genombrott för Bonesupport på den europeiska marknaden. Vi håller på att förbereda lanseringar på flera nya marknader och har redan kommit igång med försäljningen i USA. Därför kommer godkännandet vid ett mycket lämpligt tillfälle, säger Fredrik Lindberg, VD Bonesupport.

Kotfrakturer och benskörhet är ett stort problem i hela världen, inte minst äldre kvinnor drabbas ofta och livskvaliteten försämras avsevärt. Enbart i Sverige får varje år ca 15 000 patienter diagnosen kotfraktur. Den totala årliga kostnaden, inklusive direkta och indirekta kostnader, för alla kotfrakturer i Sverige uppgår till 1,2 miljarder svenska kronor. Dessa siffror omfattar de frakturer som uppmärksammas kliniskt, men ungefär två tredjedelar av alla kotfrakturer uppmärksammas aldrig.

Godkännandet omfattar i ett första steg användning av det injicerbara bensubstitutet för behandling av kotfrakturer hos framför allt patienter med benskörhet. Bonesupport räknar med godkännande av sin andra produkt CeramentTM Bone Void Filler, inom de närmaste månaderna.

Bonesupport har förberett introduktionen av CeramentTM genom att nyligen etablera ett dotterbolag i Tyskland med ansvar för försäljningen i Centraleuropa. Dessutom har företaget ett distributionsavtal med OsteoGen srl för den italienska marknaden. Bolaget upplever ett stort intresse för Cerament teknologin och förhandlingar pågår om distribution på andra europeiska marknader.

- Vi kommer under 2009 att etablera oss, antingen i egen regi eller genom distributörer, på de större marknaderna i Europa som Storbritannien, Frankrike och Spanien, säger Fredrik Lindberg.


Fakta Cerament
• Cerament är ett keramiskt och injicerbart bensubstitut som förstärker det urkalkade benet och samtidigt tillåter att patientens eget ben växer in och ersätter implantatet.

  • Cerament har kroppsnära "ortobiologiska" egenskaper, baserade på naturliga mineraler.
• Cerament injiceras när patienten är vid fullt medvetande och endast lokalbedövad. Patienten blir smärtfri så fort den insprutade benmassan har stelnat och kotan stabiliserats.
  • Behandlingen är snabb, enkel och säker att utföra.


För ytterligare information kontakta:
Fredrik Lindberg, CEO, BONESUPPORT AB
Tel. +46 46 286 53 70 eller +46 708-86 53 70
Ian Kirkwood, Marknad- och Försäljningsdirektör, BONESUPPORT AB
Tel. +46 46 286 53 58 eller +46 706 16 53 58

Pressbilder finns på www.bonesupport.com 

Om Bonesupport
Bonesupport AB är ett svenskt medicintekniskt innovationsföretag som fokuserar på utveckling av högteknologiska lösningar för behandling av bl a benskörhetsfrakturer och diskbråck. Bonesupport AB grundades 1999, har idag 29 anställda och är baserat på Ideon Science Park i Lund, Sverige. Dotterbolag finns i USA och Tyskland. Bolagets två huvudvarumärken är CERAMENTTM och ULTRAZONIX®.

Ämnen

  • Vetenskap, teknik

Regioner

  • Lund