Nyhet -

De har grönast fingrar

Malmöborna är mest intresserade i landet av blommor och odling. Det visar rapporten Intressekompassen 2015 som kartlagt svenskarnas intressen och bygger på en ny TNS Sifo-undersökning. Bakom rapporten står Sveriges ledande tidskriftsförlag.
– Det beror sannolikt på att odlingssäsongen är längre i södra Sverige än i övriga landet, säger Viveka Ljungström, chefredaktör för Allt om Trädgård.

I Malmö, Lund och Trelleborg har de boende i snitt sex intressen och lägger cirka 1 092 kronor i månaden på dem. De vanligaste intressena är litteratur, musik och TV, följt av resande, film och mat. De som bor i Malmöområdet är också mest intresserade i landet av blommor och odling.
– Nästan var tredje Malmöbo har gröna fingrar (jämfört med 22 procent i övriga Sverige). Det beror sannolikt på att odlingssäsongen är längre i södra Sverige än i övriga landet. En stor del av våra läsare bor i Malmöområdet, säger Viveka Ljungström, chefredaktör för tidningen Allt om Trädgård.

Människor och tidningar inspirerar till nya intressen
Vi får upp ögonen för nya intressen när vi träffar nya människor (41%) och får tips från familj och vänner (35%). 21 procent av svenskarna har också blivit nyfikna på nya intressen efter att ha läst en tidskrift. En av fem svenskar uppger också att tidskriftsläsande är en del av att ägna sig åt sitt intresse.

Om Intressekompassen 2015
Rapporten Intressekompassen 2015 bygger på en webbenkät genomförd av TNS Sifo 28/10 – 10/11 2014. Enkäten besvarades av 2001 personer, ett representativt urval av Sveriges befolkning. Bakom Intressekompassen står Sveriges ledande tidskriftsförlag; Bonnier Tidskrifter, Aller media, Egmont Publishing och Albinsson & Sjöberg, samt Tidsam, Sveriges största tidskriftsleverantör.

Ladda ner Intressekompassen och dataunderlaget här.


För mer information, vänligen kontakta:

Viveka Ljungström, chefredaktör Allt om Trädgård: 076-5356826, viveka.ljungstrom@aot.bonnier.se

Agneta Ljungman, Kommunikationschef Bonnier Tidskrifter, 076-535 68 50, agneta.ljungman@bt.bonnier.se


Fakta svenskarnas intressen

 • Varje svensk har i snitt sex intressen.
 • Svenskarna ägnar i snitt 53 minuter om dagen eller 27 timmar i månanden åt sina intressen.
 • Varje svensk lägger i snitt 1 012 kronor i månaden på sina intressen. Män lägger 20 procent mer än kvinnor.
 • En av tre svenskar vill ha fler intressen.
 • Tre av fyra svenskar tycker att andra personer blir mer intressanta om de har ett intresse.
 • Svenskarnas vanligaste intressen är musik (38 %), litteratur, läsning och skrivande (37 %), resa (36 %), film (34 %) och mat (31 %).
 • När svenskarna uppger sitt allra största intresse - med bara ett möjligt svarsalternativ – toppas listan av läsning, resande, dator- och tv-spel, fotboll och mat.
 • 21 procent av svenskarna har blivit nyfikna på nya intressen efter att ha läst en tidskrift.
 • 1 av 5 uppger att de läser tidskrifter som en del av sitt intresse.
 • Varannan kvinna tycker att gemensamma intressen är viktigt i valet av partner – fyra av tio i hela befolkningen.
 • En av tre har ändrat sin uppfattning om en person efter att ha fått reda på dennes intresse.
  60 procent av dessa har blivit mer positivt inställda, oavsett om de delar intresset eller inte.
 • En av tio har intressen de undviker att prata om. 25 procent av unga män undviker till exempel att prata om att de är intresserade av dator- och tv-spel och 19 procent av kvinnor över 50 år att de är intresserade av politik, näringsliv, samhälle och religion.

Ämnen

 • Tidningar, tidskrifter

Kategorier

 • bonnier tidskrifter
 • viveka ljungström
 • allt om trädgård