Pressmeddelande -

Blufföretag ACE Online AB - ett samhällsproblem som behöver utredas

Tusentals personer har blivit inlurade i avtal med företaget Andreas Christian Efficiency AB, (org.nr. 556685-4757), och för varje dag som går så blir det fler och fler. Det finns dessutom ett stort mörkertal.
Det är i dagsläget snart över 50 personer som har hittat varandra och som har valt att stå tillsammans i detta då flertalet polisanmälningar har lagts ned, utan att det ens har inletts någon förundersökning. Det innebär att småföretagare går en tuff motgång till mötes. Blufföretag är ett samhällsproblem som behöver utredas!


Ace´s tillvägagångssätt

Ace ringer småföretagare och säger att kunden ska få en gratis hemsida mot att denne är referenskund till Ace. Kunden ska dessutom få hjälp med marknadsföring och Ace utlovar att företagarens kunder ska ”strömma in”.
Så långt låter det hela bra. Men faktum är att kunden stressas och pressas att skriva under avtalet, denne får oftast ingen som helst tid att fundera över erbjudandet vilket dessutom bara gäller just den dagen som Ace ringer. Kunden är utvald och är en av tio andra som får chansen att inleda detta samarbete. När kunden blir tveksam blir försäljaren från Ace irriterad och manipulerar, och ibland nästintill hotar, kunden för att få avtalet påskrivet.

Många kunder vittnar om att dem antingen inte har fått någon hemsida överhuvudtaget eller en undermålig sådan. Om kunden har visat sig missnöjd har personalen på Ace blivit hotfull och vägrat att tillmötesgå kunden.
Kunder som har sagt upp sina abonnemang har haft extremt svårt att få sin uppsägning beviljad – har man väl ingått avtal med Ace så är man, i princip, fast för evigt…

Kunder som inte vill betala för något de inte har fått skickas till Prioritet Inkasso AB alternativt Auktoritet Inkasso AB, vilka verkar ha ett uppenbart fult samarbete med Ace.
Vid avtal av den här typen är huvudregeln att naturaprestation skall utföras först och därefter skall betalning erläggas. I de fall den tjänst som skall utföras är beroende av den andre partens medverkan, har företaget att vid domstol väcka fullgörelsetalan innan det kan avkräva betalning. Ace följer dock inte detta utan överlämnar sina kunder väldigt snabbt till Inkasso.

Ace utnyttjar de kryphål som finns i den svenska lagstiftningen:

- kunden stressas och pressas till ett avtal som denne inte kan dra sig ur, eftersom företagare inte har ångerrätt.
- missnöjda kunder hotas med stämning så fort de yppar minsta missnöje
- kunder som inte vill betala för något som de inte har fått skickas till Prioritet Inkasso AB, vilka verkar ha ett uppenbart fult samarbete med Ace
- de kunder som fortsätter att "bråka" erbjuds förlikning, för att Ace ska slippa stå i rätten och försvara sina fula metoder samt att det är detta som utgör den största inkomstkällan för Ace

Ett annat företag, som heter Yellow Register Online AB, agerar på exakt samma sätt som Ace. För mer info om Yellow: http://stoppa-yellow.se/

Ytterligare ett företag har tillkommit bland kunder som känner sig lurade - Proweb.

Juristjouren

Juristjouren har inlett ett samarbete med Angela i gruppen, som agerar "samordnare" av de kunder som sitter fast i detta oskäliga avtal.
Juristjouren får lite mer än 6000 samtal i månaden varav 300 av dessa är samtal gällande just blufföretag (då inte enbart Ace). Och de är säkra på att det finns ett stort mörkertal.
Anledningen till det inledda samarbetet är för att Juristjouren har sett att detta är ett stort samhällsproblem och att det är något som behöver åtgärdas.
Det långsiktiga målet är att få till en lagändring gällande ångerrätt för företagare, det kortsiktiga målet är att varna allmänheten, väcka politiker och myndigheter samt att få bort blufföretag från marknaden.


Företaget, Ace, hittar ni mer info om på www.nordicace.se
Ingen på Ace har blivit intervjuad av gruppen då gruppen, av förklarliga skäl, inte kan vara opartisk. En intervju kan med fördel göras av en journalist.

Tips är att även intervjua någon polis på Ekobrottsmyndigheten – www.ekobrottsmyndigheten.se

Den 1 juli 2011 skickade gruppen in en gemensam polisanmälan till
Åklagarkammaren i Göteborg. I den är det 20 målsäganden och 10 vittnen.

Enligt Tomas Bergström, ordförande i Stoppa Yellow, så är bedrägerier av denna art något som ökar på den svenska marknaden, det handlar om miljardbelopp.

Brott mot Brottsbalken - bedrägeri
Många i gruppen har fått höra att det Ace gör må vara olagligt men att det inte är polisens sak att utreda det då det räknas som civilrättsligt. Faktum är att Ace agerar brottsligt, på gränsen till att det räknas som grov brottslighet. Ace hamnar under rubriceringen försök till bedrägeri och även fullbordat bedrägeri (i de fall där kunden har betalat Ace). Brotten finns i 9 kapitlet i Brottsbalken.

Nedanstående text är hämtad från www.stoppa-yellow.se
Ex på vilseledanden:
Att ljuga för någon i syfte att få denna att tacka ja till ett avtal.
Att slänga uppsägningsbrev, fax eller mail för att låta ett avtal automatiskt förlängas är bedrägeri.

Är någon av dessa punkter ovan uppfylld blir det bedrägeri, oavsett om man har fått en hemsida eller inte, då det är vilseledandet som är själva bedrägeriet och förmögenhetsöverföringen som fullbordar brottet.
Har en försäljare "medelst vilseledande" påverkat en person så att denne tackat ja till ett avtal och denne betalat detta så är det ett bedrägeri. Har denne inte betalat, dvs "skada" har inte uppstått, så blir det försök till bedrägeri.

Påståenden som att man är en av ett fåtal utvalda, ska få en hemsida gratis, bli referenskund eller att det är bråttom att tacka ja när ingen av dessa omständigheter föreligger är vilseledande och är därför ett försök till bedrägeri som blir till ett fullbordat bedrägeri när kunden har betalat, dvs ett vilseledande samt en överföring av pengar, vilket är bedrägeri.

Referenser

Samarbete äger rum mellan gruppen och följande:

Juristjouren - VD´n Erik Fors-Andrée, Nadira Winbladh, Stefan Lindberg, Svante Brunnberg tel: 0771-333 444 begin_of_the_skype_highlighting            0771-333 444     end_of_the_skype_highlighting www.juristjouren.se

Stoppa Yellow - ordförande Tomas Bergström www.stoppa-yellow.se

fd anställd på Ace - "Alex" (vill vara anonym då Ace har "jävlats med honom" efter anställningens upphörande)
 
Över 50 personer (inkl.vittnen, fd anställd) som sitter fast i avtal eller som har varit fast i avtal med Ace vilka blir fler med tiden…

Ämnen

 • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

 • ace
 • ace online ab
 • ace online
 • nordicace
 • bedrägeri
 • bedrägerier
 • bedrägeriförsök
 • polis
 • polisen
 • åklagarmyndigheten
 • åklagare
 • stoppa yellow
 • stoppa ace
 • partille
 • webbbyrå
 • web sida
 • webb

Regioner

 • Västra Götaland