Gå direkt till innehåll
​Borås Citys butiker storsatsar tillsammans på digital cityhandel

Pressmeddelande -

​Borås Citys butiker storsatsar tillsammans på digital cityhandel

Det är ingen nyhet att fysiska butiker har det tufft i dessa Corona-tider. Samtidigt expanderar e-handeln och tar marknadsandelar. Därför väljer nu Borås Citys butiker och verksamheter att tillsammans storsatsa på en lokal och digital handelsplats. Projektet går ut på att boråsarna ska kunna e-handla från lokala butiker i stadskärnan, betala vi en utcheckning och sen få en gemensam leverans av beställningarna hem till dörren samma dag, dessutom på ett hållbart sätt.

– Vi tror på att göra cityhandeln mer tillgänglig. Vi vet att boråsarna i hög utsträckning vill handla i sina lokala butiker och på detta sätt förenklar vi möjligheten, säger Caroline Wallin, Cityledare på Borås City.

Den nya handelsplatsen har blivit aktuell som världen ser ut just nu men Caroline ser satsningen som långsiktig.

– Människors beteenden förändras hela tiden och vi i Borås City har bestämt oss för att vara med på den resan. Våra butiker ser en jättepotential i det här projektet där vi gemensamt skapar en attraktiv plattform med vårt lokala utbud. Handelsplatsen kommer att vara permanent och utvecklas med tiden, precis som kundernas köpvanor.

En viktig del i projektet är leveranserna. Alla beställningar som görs vardagar före kl. 17 kommer att köras hem samma dag i Borås tätort med omnejd. Dessutom på ett miljömässigt och hållbart sätt genom stadens citylogistikprojekt: Good Goods

– Att skala upp citylogistikprojektet Good Goods via gröna och hållbara hemleveranser för att möjliggöra en fortsatt levande stadskärna känns som ett nytt och modernt grepp. Det stärker arbetet om ett tystare, renare och hållbarare centrum säger Sara Thiel, vikarierande Näringslivschef och projektledare för Good Goods.

Stadskärnan i Borås har förutom shopping mycket annat att erbjuda, från Sommartorsdagarna och fika till krogar, konst och parker.

– Jag vet att en levande stadskärna betyder mycket för boråsarna och plattformens syfte är ska inte på något sätt ersätta den fysiska handeln i stan, tvärt om. Att göra stans utbud mer tillgängligt kommer skapa intresse och nyfikenhet från de Boråsare som idag inte ser stadskärnan som sin naturliga handels- och mötesplats, säger Caroline.

Vid lanseringen i månadsskiftet november/december kommer det att finnas åtta butiker på plats, en utav dem är butik n.y på Stora Brogatan:

- Vi är otroligt positiva till detta, inte minst utifrån den situationen som alla butiker befinner sig i just nu. På sikt ser vi stor potential i att bredda vår kundbas och attrahera fler besökare till vår fysiska butik, säger Karin Nyberg som driver butiken n.y i stan.

Den digitala e-handelsplatsen är ett pilot- och samverkansprojekt mellan Borås City, Good Goods, Borås Stad och plattformsleverantören Zipadoo. Aktörerna ser stor utvecklingspotential framåt i att addera fler butiker, fler funktioner för plattformen och möjligheten att köra ut till ett större geografiskt område.

- Initialt har fokus legat på butikerna i Borås City. Målsättningen med projektet är att kunna expandera satsningen för butikerna och verksamheterna i Borås med omnejd. Vi ser detta som en viktig långsiktig lösning för att möta handelstrenderna och som påskyndas av pandemin, säger Sara

Marknadsplattformen kommer gå live månadsskiftet november/december 2020.

- Vi vågar nästan påstå att Borås är först ut i Sverige, ja till och med Norden med denna typ av helhetslösning där samverkan mellan staden och näringslivet gjort den möjlig, avslutar Anna Mattsson, Etableringsansvarig och Digital Näringslivsutvecklare på Borås Stad

URL: www.borascity.se/ehandel

Fakta Borås City:

Borås Citys huvuduppgift är att verka för en levande stadskärna. Det görs genom ett 40-tal olika aktiviteter under året, där Sommartorsdagarna® är den mest kända. Ambitionen är att skapa en stadskärna med ett varierat utbud som sjuder av liv och rörelse. Allt görs tillsammans med näringsidkare, fastighetsägare, krögare och Borås Stad.

Fakta Good Goods:

Good Goods är en pilotsatsning inom ramen för EU-projekt Surflogh som drivs av Borås Stad i samverkan med Borås City, CiB, Borås Energi och Miljö samt Stures Åkeri. Syftet är att skapa innovativa hållbara logistiklösningar för varu- och avfallstransporter i centrum och därigenom minskar avgaser och buller, göra gator säkrare och arbetsmiljön bättre. Helt enkelt ett trivsammare centrum för alla. Projektet finansieras av Interreg North Sea Region, Västra Götalandsregionen och Borås Stad. Mer info finns på www.goodgoods.se

Fakta Zipadoo:

Zipadoo är ett företag som har utvecklat och skapat en lokal e-butiksplattform som möjliggör samordning och snabba leveranser från handelsplatser till lokala kunder. Det vill säga att beställningar av varor kan göras, betalas, samordnas och levereras. Zipadoos koncept med en lokal och digital handelsplats gör det enkelt för butiker att sälja online till sina lokala kunder. Mer info finns på www.zipadoo.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Borås Citys huvuduppgift är att verka för en levande stadskärna. Det gör vi genom ett 40-tal olika aktiviteter under året, där Sommartorsdagarna® är den mest kända. Vi är också en stark röst när det gäller utvecklingsfrågor som trafik, parkeringsplatser, stadsmiljö och tillgänglighet. Ambitionen är att skapa en stadskärna med ett varierat utbud som sjuder av liv och rörelse. Tillsammans med näringsidkare, fastighetsägare, krögare och Borås Stad gör vi det möjligt.

Presskontakt

Thomas Nyberg

Presskontakt Ordförande 070-824 73 63

Linda Sjöstrand

Presskontakt Cityledare 0736-12 52 13

Relaterat innehåll

Vi verkar för en levande stadskärna!

Borås City Samverkan AB är ett centrumbolag som arbetar för en levande stadskärna. Vårt uppdrag är att verka för en levande stadskärna året om, dygnet runt. Vår målsättning är att Boråsare och besökare ska välja stadskärnan som sin handels- och mötesplats.

Vi ägs av föreningarna Butiker i Borås och Centrumfastighetsägare i Borås. I styrelsen finns även krögare och Borås Stad representerade.

Det finns många sätt att utveckla en stadskärna. En del förändringar kräver lång framförhållning och stora investeringar, men det kan också vara det lilla som är betydelsefullt. Med andra ord, vi arbetar med allt från Viskanpromenaden till modevisningar.

Vi stöder befintliga och nya evenemang som vill ha stadskärnan som sin arena. Vi utvecklar och driver även egna evenemang som ska gagna verksamheterna i stadskärnan.

Vi utvecklar platsen genom att delta i stadsutvecklingsprojekt och samverksansgrupper. Vi företräder våra ägare Butiker i Borås och Centrumfastighetsägare i Borås samt de verksamheter som är anslutna till oss. Borås City äger inte platsen vi verkar på, den ägs av staden och näringen i stadskärnan, därför är samverkan ledordet för vår verksamhet

Borås City Samverkan
Österlånggatan 17
50331 Borås
Sverige