Gå direkt till innehåll
Nu blir Borås centrum tystare, renare och säkrare

Pressmeddelande -

Nu blir Borås centrum tystare, renare och säkrare

Varför låta tunga fossilbränsledrivna lastbilar köra in och ut ur stan med gods och avfall, när mindre och smidigare fordon, drivna på el alternativt biobränsle, kan göra det mycket smidigare? Mitt i julruschen rullar projektet Good Goods igång, vars grönstrajpade miljöfordon vi nu kommer att se i Borås citykärna.

–Syftet med Good Goods är att minska avgaserna och bullret i centrum, göra gatorna säkrare och arbetsmiljön bättre. Helt enkelt skapa ett trivsammare centrum för alla, säger Ulf Olsson (S), Kommunstyrelsens ordförande.

Så fungerar Good Goods

Arbetet med att sy ihop de sista detaljerna har pågått i några månader. Varje dag kör tunga fordon in i centrum med varor till butiker och restauranger. Det blir många lastbilar eftersom olika varor kommer med olika transporter. Det är där Good Goods kommer in i bilden. Först samordnas och packas varorna om i utkanten av stan, sedan får smidiga, miljövänliga fordon köra in i stadskärnan och leverera varorna. På samma sätt hämtas avfall och körs ut ur stan.

– Transportbranschen står inför en stor omställning. Vi måste hitta effektiva, smarta och hållbara lösningar där vi konsoliderar transporterna, kör fossilfritt och i själva verket inte transporterar så mycket luft och halvtomma bilar. Nu har vi genom samverkan hittat en ekonomiskt hållbar affärsmodell för projektet som bygger på kommersiella villkor, säger Sara Thiel, projektledare.

Samverkan är nyckeln bakom projektet

Good Goods är ett EU-finansierat projekt som initialt drivs av ett antal samarbetspartners; Borås Stad, Borås City, CiB (Centrumfastigheter i Borås), Interreg North Sea Region Surflogh (EU) och Västra Götalandsregionen.

– Borås som stad och boråsare är fantastiska på att göra projekt tillsammans. Det är ett antal aktörer som står bakom den här satsningen, utan allas helhjärtade inställning hade det aldrig varit möjligt, säger Gunnar Brinck, fastighetsägare.

Fastighetsägare, butiker i city och flera transportörer har involverats längs med arbetet. De som ansvarar för transporterna är Stures Åkeri som kör för DHL och Borås Energi och Miljö.

– Vi vill vara med i utvecklingen och ser att samlastning av gods och miljövänliga fordon är framtiden, både i Borås och i andra städer, säger Lars Björshall, VD Stures åkeri.

Efter en 12 månader lång testperiod kommer projektet att utvärderas och senare blomma ut i full skala.

– Vi tror starkt på den här lösningen och vill efter testperioden öka antalet paket, köra i ett större område och även lägga till fler tjänster som till exempel hemleveranser, säger Caroline Wallin, cityledare Borås City.


Fördelarna med Good Goods

Minskade avgaser

Mindre buller

Säkrare gator

Bättre arbetsmiljö

Trivsammare centrum

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Borås Citys huvuduppgift är att verka för en levande stadskärna. Det gör vi genom ett 40-tal olika aktiviteter under året, där Sommartorsdagarna® är den mest kända. Vi är också en stark röst när det gäller utvecklingsfrågor som trafik, parkeringsplatser, stadsmiljö och tillgänglighet. Ambitionen är att skapa en stadskärna med ett varierat utbud som sjuder av liv och rörelse. Tillsammans med näringsidkare, fastighetsägare, krögare och Borås Stad gör vi det möjligt.

Presskontakt

Thomas Nyberg

Presskontakt Ordförande 070-824 73 63

Linda Sjöstrand

Presskontakt Cityledare 0736-12 52 13

Vi verkar för en levande stadskärna!

Borås City Samverkan AB är ett centrumbolag som arbetar för en levande stadskärna. Vårt uppdrag är att verka för en levande stadskärna året om, dygnet runt. Vår målsättning är att Boråsare och besökare ska välja stadskärnan som sin handels- och mötesplats.

Vi ägs av föreningarna Butiker i Borås och Centrumfastighetsägare i Borås. I styrelsen finns även krögare och Borås Stad representerade.

Det finns många sätt att utveckla en stadskärna. En del förändringar kräver lång framförhållning och stora investeringar, men det kan också vara det lilla som är betydelsefullt. Med andra ord, vi arbetar med allt från Viskanpromenaden till modevisningar.

Vi stöder befintliga och nya evenemang som vill ha stadskärnan som sin arena. Vi utvecklar och driver även egna evenemang som ska gagna verksamheterna i stadskärnan.

Vi utvecklar platsen genom att delta i stadsutvecklingsprojekt och samverksansgrupper. Vi företräder våra ägare Butiker i Borås och Centrumfastighetsägare i Borås samt de verksamheter som är anslutna till oss. Borås City äger inte platsen vi verkar på, den ägs av staden och näringen i stadskärnan, därför är samverkan ledordet för vår verksamhet

Borås City Samverkan
Österlånggatan 17
50331 Borås
Sverige