Gå direkt till innehåll
​Torggatan blir konstgatan!

Pressmeddelande -

​Torggatan blir konstgatan!

Från mitten av augusti till slutet av november så sker ett omfattande arbete på Torggatan rum. Uppdragsgivare för projektet är Borås Energi och Miljö som under perioden kommer byta ut de gamla fjärrvärmerören från 1960-talet i gatan. I väntan på att gatan ska stå redo kommer fem lokala konstnärer nyttja platsen till sina kreativa och konstnärliga uttryck.

Under kommande fredag och lördag kommer Sarah Moles, Alfred Johansson, Jonathan Sendborn, Oskar Lydén och Douglas Boucherie påbörja artisteriet av sina tavlor för att sedan hänga upp dem längst med avspärrningsstaketet. Syftet med projektet är att skapa en levande stadsmiljö under hela ombyggnationen.

-Borås är känt för sin konst och kreativitet och vi tycker projektet känns väldigt härligt och ”Boråsigt”. I dessa tider känns det dessutom extra viktigt att se på alla möjligheter för att skapa en levande stadsmiljö, säger Caroline Wallin, Cityledare på Borås City

Konstverken kommer att finnas tillgängliga att ta del utav under hela ombyggnadsperioden för att sedan auktioners ut via Borås Citys sociala medier till förmån för välgörande ändamål. Sarah Moles, en av de fyra konstnärerna är väldigt positivt till projektet

- Att ge utlopp för sin kreativitet och samtidigt kunna bidra till färg och glädje i stan känns otroligt bra. Sen känns det verkligen som en extra bonus att mitt verk kan dra in lite pengar till ett välgörande syfte.

Linda Svedensten från Borås Energi och Miljö som tillsammans med Borås City är initiativtagare till idén tycker projektet linjerar väl med hur man bör tänka kring komplexa ombyggnationer i stadsmiljöer

- Ombyggnationer av gator mitt i stan går sällan obemärkt förbi, därför känns det extra bra att vara med i konstprojektet då vi står som uppdragsgivare.

Auktionerna kommer ni kunna ta del utav via Borås City´s facebook under november månad och insamlingsmålet är något som varje konstnär själv väljer. 

Ämnen

Kategorier


Borås Citys huvuduppgift är att verka för en levande stadskärna. Det gör vi genom ett 40-tal olika aktiviteter under året, där Sommartorsdagarna® är den mest kända. Vi är också en stark röst när det gäller utvecklingsfrågor som trafik, parkeringsplatser, stadsmiljö och tillgänglighet. Ambitionen är att skapa en stadskärna med ett varierat utbud som sjuder av liv och rörelse. Tillsammans med näringsidkare, fastighetsägare, krögare och Borås Stad gör vi det möjligt.

Kontakter

Thomas Nyberg

Presskontakt Ordförande 070-824 73 63

Linda Sjöstrand

Presskontakt Cityledare 0736-12 52 13

Relaterat innehåll

Vi verkar för en levande stadskärna!

Borås City Samverkan AB är ett centrumbolag som arbetar för en levande stadskärna. Vårt uppdrag är att verka för en levande stadskärna året om, dygnet runt. Vår målsättning är att Boråsare och besökare ska välja stadskärnan som sin handels- och mötesplats.

Vi ägs av föreningarna Butiker i Borås och Centrumfastighetsägare i Borås. I styrelsen finns även krögare och Borås Stad representerade.

Det finns många sätt att utveckla en stadskärna. En del förändringar kräver lång framförhållning och stora investeringar, men det kan också vara det lilla som är betydelsefullt. Med andra ord, vi arbetar med allt från Viskanpromenaden till modevisningar.

Vi stöder befintliga och nya evenemang som vill ha stadskärnan som sin arena. Vi utvecklar och driver även egna evenemang som ska gagna verksamheterna i stadskärnan.

Vi utvecklar platsen genom att delta i stadsutvecklingsprojekt och samverksansgrupper. Vi företräder våra ägare Butiker i Borås och Centrumfastighetsägare i Borås samt de verksamheter som är anslutna till oss. Borås City äger inte platsen vi verkar på, den ägs av staden och näringen i stadskärnan, därför är samverkan ledordet för vår verksamhet

Borås City Samverkan
Österlånggatan 17
50331 Borås
Sverige