Skip to main content

Material från Borås Djurparks lejon bidrar till att rädda hotade kattdjur i det vilda

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2018 09:56 CET

Att bidra till och delta i forskning är en oerhört viktig del av djurparkens arbete, där biologiskt material från våra djurparkslejon går direkt till projekt som gynnar vilda kattdjur genom internationellt världskända institutioner.

Här kommer kortfattad presentation kring några av våra internationella forskningssamarbeten som bl.a. omfattar våra lejon och det material som samlats in från dem.

Att bidra till och delta i forskning är en oerhört viktig del av djurparkens arbete, där biologiskt material från våra djurparkslejon går direkt till projekt som gynnar vilda kattdjur genom internationellt världskända institutioner.

Länk till flera av Borås Djurparks forskningsprojekt finns här: http://www.boraszoo.se/forskning/

En av de representerade institutionerna finns i Berlin och heter IZW (Institute for Zoo- and Wildlife Research). De använder material från våra lejon till att förfina och utveckla sina metoder för reproduktionsforskning inklusive kryopreservation (frysning av ägg och spermier) på hotade vilda kattdjursarter.

Länk till deras forskning: https://phys.org/news/2013-02-cryopreservation-chance-highly-endangered-mammals.html

Ansvarig forskare är bl.a. professor Katarina Jewgenow.

Material till dessa projekt är oerhört känsligt för yttre påverkan, och IZW anordnar därför med specialtransport från oss direkt till Tyskland.

En annan vetenskaplig institution som finns representerad är Universitetet i Witwatersrand, Sydafrika. Forskargruppen leds av professor Paul Manger, känd för sina studier om bl.a. vilda elefanters sömn. Där finns en världsledande forskningsgrupp inom jämförande anatomi på ögon och hjärna mellan olika djurarter. Enkelt uttryckt så handlar en del av deras forskning om hur djur uppfattar sin omgivning i förhållande till hur deras ögon är uppbyggda. På så sätt kan vi lära oss mer om hur djur i det vilda förhåller sig till den miljö de lever i. Och här kommer många spännande och överraskande upptäckter fram när man jämför olika kattdjursarter med varandra.

Länk till Paul Mangers forskning: http://www.bbc.com/news/science-environment-39126993

En tredje institution är Universitetet i Leiden, Nederländerna. Forskarteamet leds av bl.a. Dr. Laura Bertola och behandlar bl.a. genetiska skillnader och likheter mellan vilda lejon, där också referenser omfattar djurparkslejon som kartläggs och antas tillhöra någon av de ursprungliga geografiskt varierande grupperna. Se hennes publikationer om lejongenetik här: https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/laura-bertola

En fjärde institution är EAZA Biobank (European Association of Zoos and Aquaria) genom Köpenhamns Zoo administrerat av Dr. Christina Hvilsom. Här samlas biologiskt material som finns tillgängligt för diverse forskningsprojekt i en omfattande databas.

Vid frågor välkommen att kontakta:

Therese Hård, Leg.veterinär
Forskningsavdelningen Borås Djurpark
therese.hard@boraszoo.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="https://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.