Gå direkt till innehåll
Högskolestudenter löser problem kring nedskräpning

Pressmeddelande -

Högskolestudenter löser problem kring nedskräpning

För att kunna minska nedskräpningen i Borås måste nedskräpningen först identifieras. Var, när och hur mycket det skräpas ner är viktigt att veta för att kunna motverka uppkosten av skräp.

För att identifiera var nedskräpning sker i Borås har 40 högskolestudenter som läser industriell ekonomi, anlitats för att göra stråkanalyser i Borås. Genom arbetssättet Sex Sigma ska studenterna identifiera de stråk där nedskräpning finns i staden.

När nedskräpningsstråken är identifierade följer ett omfattande arbete med att minimera nedskräpningen. Studenterna kommer även ta fram förbättringsförslag hur detta fortsättningsarbete bör utformas. Arbetet består dels i att sätta in städåtgärder men även att hitta mönster för hur och var nedskräpning uppkommer.

Det finns olika mönster hur man rör sig i samhället och detta hör ihop med var det skräpas ner. Nedskräpningen beror också på var försäljningsställen finns och hur dessa är utformade. Placering av papperskorgar är givetvis också en intressant fråga, är dom rätt placerade i förhållande till hur man rör sig i samhället.

Stråkanalysen genomförs som en del i kursen Projektarbete i kvalitetsteknik på uppdrag av Borås Rent och Snyggt.

Borås Borås Rent och Snyggt är ett samarbete mellan Borås Stad; 5 förvaltningar, Borås Energi och Miljö, Polisen i Borås, Borås Cityförening, AB Bostäder i Borås och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

 

Ämnen

Taggar


Borås Energi och Miljö tar tillvara energiflöden i samhället och omvandlar energin i bland annat avfall till fjärrvärme, fjärrkyla och biogas. Borås Energi och Miljö AB ingår i Borås Stadshus AB och är en av Borås mest spännande och utvecklande arbetsplatser.

Presskontakt

Jonas Holmberg

Jonas Holmberg

Presskontakt Marknadschef 070-852 70 14

Välkommen till Borås Energi och Miljö!

Borås Energi och Miljö tar tillvara energiflöden i samhället och omvandlar energin i bland annat avfall till fjärrvärme, fjärrkyla och biogas. Företaget erbjuder energi- och avfallstjänster, sköter avfallshanteringen och avloppsreningen samt levererar dricksvatten i Borås.

Borås Energi och Miljö
Västerlånggatan 10
501 17 Borås