Pressmeddelande -

​Säters hushållsnära avfall hämtas av Borlänge Energi

Säter och Borlänge har ett samverkansavtal kring avfallsfrågor, och nyttjar genom det varandras erfarenheter, kompetenser och resurser där det är möjligt. Nu inleds gemensam avfallsinhämtning, något som minimerar transportbehovet och kommer båda kommunerna till nytta. Från den 1 februari är det Borlänges Energis sopbilar som hämtar det hushållsnära avfallet i Säter.

- Det här är det första stora steget i samarbetet med Borlänge energi och ett första steg i en process mot ett miljövänligare Säter säger Mats Nilsson och Hans Johansson, ordförande respektive vice ordförande i Kommunstyrelsen i Säter, i ett gemensamt uttalande.

Kerstin Rahm, styrelseordförande i Borlänge Energi:

- Insamlingen är en av alla positiva delar i det här samarbetet. Vi har hittat en bra lösning där våra bilar, som körs på fossilfritt bränsle, kan utnyttjas på ett effektivt sätt i båda kommunerna. Det gör mest synlig nytta i Säter, men ger många fördelar även i Borlänge.

Den 1 oktober 2019 startar Säter sin insamling av matavfall, som även det kommer att ingå i den gemensamma avfallsinhämtningen. 

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • avfall

Regioner

  • Borlänge