Gå direkt till innehåll
@ÅKE E:SON LINDMAN
@ÅKE E:SON LINDMAN

Pressmeddelande -

Sveriges vackraste trähus prisas vid digital gala

Träpriset delas ut av Svenskt Trä och är en av Sveriges största och viktigaste arkitekttävlingar och delas ut vart fjärde år till en byggnad som representerar god svensk arkitektur i trä och som speglar tiden vi lever i. Bland tidigare vinnare återfinns arkitekterna Gert Wingårdh, Jan Gezelius och Carl Nyrén. Träpriset instiftades av Träinformation och delades ut första gången år 1967.

I år delas priset ut den 2 december i en direktsänd digital gala från Berns i Stockholm. Göteborgskontoret Bornstein Lyckefors Arkitekter är nominerade med två av de tolv förslagen som gör upp i finalen. Det är rödfärgprisvinnaren Späckhuggaren, en privatvilla i Kärna utanför Kungälv och flerbostadshuset Brf Qvillestaden på Hisingen i Göteborg.

Det känns såklart jätteroligt att våra projekt uppmärksammas på det här viset. Brf Qvillestaden är dessutom det enda flerbostadshuset som finns bland de nominerade. Det är hedrande, samtidigt hoppas vi att kvaliteten i de större projekten kommer höjas kommande år. Det tror vi också. Branschen håller på att ställa om mot en hållbarare produktion och vi kan se att många fina träprojekt är på väg upp, säger Andreas Lyckefors arkitekt och partner på Bornstein Lyckefors Arkitekter.

Ur juryns motivering till brf Qvillestaden:

På en begränsad yta skapas en spännande och sinnrik plats att bebo. En stor omsorg präglar såväl de yttre som de inre rummen. Vi befinner oss i ett gårdsrum i trä som står i stark kontrast med den yttre gatumiljön. Här bidrar trä till att skapa en mer välkomnande och varm miljö för möten och gemenskap.

Loftgångarna draperas med tunna ribbor i trä. Ett yttre rum skapas mellan fasadens täta panelbeklädnad och den yttre draperingen. Loftgångar och entrébalkonger ramas in och blir rum i rummet. Beklädnaden upplevs såväl tät och omslutande som transparent och porös. Känslan av findetaljerat trä är påtagligt, den känns med hela kroppen, doften, ljus och ljud.

Ur juryns motivering till Späckhuggaren:

I ett kulturhistoriskt landskap har ett nytt tillägg infogats. En stram och enkel volym har på ett känsligt sätt placerats på platsen. Omgivande landskap och dåtida fragment samsas med ett samtida avtryck. Rörelsen genom huset är central. Här artikuleras rummen utifrån familjens drömmar och behov. Rum, program och ljus kopplas samman i en spiralformad rörelse.

Referenser från den lokala byggnadstraditionen bär synliga spår i val av gestaltning, material och färg. Den knuttimrade träbyggnadskonsten får sitt tydliga avtryck i den faluröda fasaden, medan obehandlade kertobalkar, plywoodskivor och skivor av träfiber ger interiören ett tydligt avtryck av vår tid. Olika material samverkar och kontrasterar, som rumsbildande och bärande, i möten och detaljer, och har utförts med stor precision. På ett sinnrikt sätt flätas dåtid och nutid samman.

https://www.svenskttra.se/inspiration/trapriset/trapriset-2020/

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om oss

Bornstein Lyckefors arkitekter grundades 2012 och består idag av 24 arkitekter, inredningsarkitekter och projektledare med kontor i Göteborg och Stockholm. Företaget är verksamt inom ett brett spektrum av affärsområden, från storskaliga arkitekturprojekt inom framför allt bostäder och kontor, till inredningsarkitektur inom hotell och restaurang, privatbostäder och produktdesign. Centralt i verksamheten är en tro på att arkitektur kan påverka, beröra och skapa värden. Med utgångspunkt i en upplevelsebaserad process, skapas rum, former och starka identiteter.

Kontakter

Andreas Lyckefors

Andreas Lyckefors

Presskontakt Partner 0709 66 50 90
Jonas Dahl

Jonas Dahl

Presskontakt VD 0705728595
Johan Olsson

Johan Olsson

Presskontakt Partner 070-974 75 57

Olsson Lyckefors

Olsson Lyckefors Arkitektur grundades 2012 och består idag av 36 arkitekter, inredningsarkitekter och projektledare med kontor i Göteborg och Stockholm. Företaget är verksamt inom ett brett spektrum av affärsområden, från storskaliga arkitekturprojekt inom framför allt bostäder och kontor, till inredningsarkitektur inom hotell och restaurang, privatbostäder och produktdesign. Centralt i verksamheten är en tro på att arkitektur kan påverka, beröra och skapa värden. Med utgångspunkt i en upplevelsebaserad process, skapas rum, former och starka identiteter.

Olsson Lyckefors Arkitektur AB
Hisingsgatan 30
417 03 Göteborg
Sverige