Pressmeddelande -

STPLN sätter fokus på mänsklig hållbarhet.

Det är ett välkänt fenomen; engagerade människor löper alltid risk att bränna ut sig. Den ideella världen är fylld av människor som jobbar med inre drivkrafter, som drivs av lust och vilja att förändra och förbättra, att skapa och organisera, uppfinna och influera. Och som inte sällan arbetar så hårt och fokuserat att de sätter sin psykiska hälsa på spel.

I en rad föreläsningar och workshops kommer STPLN att adressera problemen med utbrändhet i det kulturella och idédrivna arbetslivet.

– Psykisk ohälsa är ett växande problem, inte minst bland unga och vi har alla ett ansvar att hitta lösningar och bryta den utvecklingen, säger Anna Strannegård, projektledare på STPLN.

möter man många eldsjälar och har genom åren sett ett antal projekt falla samman eftersom upphovsmänniskorna arbetat för hårt och illa organiserat utan tid för återhämtning och reflektion. Och utan att förstå kroppens varningssignaler.

– I första hand ville vi integrera de här frågorna i Agora - vårt eget mentorprogram för unga kulturentreprenörer, men intresset var så stort att vi bestämde oss att öppna det också för andra entreprenörer, frilansare och kulturarbetare.


Programmet inleds med två workshops torsdag 24 januari, 13:00:

”Understanding Stress”,där psykologen och psykoterapeuten Karina Minda förklarar fenomenet stress, vad som händer i hjärnan och kroppen och varför vi reagerar som vi gör och hur vi kan läsa kroppens varningssignaler.

”Practicing presence and mindfulness”,där Karolina Mazetyte ger en introduktion till meditations- och mindfulnesstekniker.

Under våren kommer vi att återkomma med en rad workshops, föreläsningar och seminarier på ämnet.

    Vill du veta mer eller delta under eftermiddagen? Kontakta Anna Strannegård:

    anna@stpln.se

    073-234 46 54

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Regioner

  • Malmö

STPLN är en hub för kreativa projekt med inriktning på konst, kultur, design, teknik och innovation. STPLN driver bland annat AGORA – ett internationellt mentorprogram för unga kulturentreprenörer.

Stapelbäddsgatan 3

21175 Malmö

www.stpln.org

Presskontakt

Bertil Björk

Presskontakt Editor +46 70 6371674