Gå direkt till innehåll
En del av teamet som Bostäder i Borås anställt för att ta reda på vad norrbybor tycker om sitt område.
En del av teamet som Bostäder i Borås anställt för att ta reda på vad norrbybor tycker om sitt område.

Pressmeddelande -

Bostadsbolag storsatsar för ett jämlikt Borås

Bostäder i Borås projektanställer ett trettiotal personer för att ta reda på hur boende på Norrby vill förbättra området. Arbetet sker inom ramen för Socialt hållbart Borås och planen är att utveckla staden ett område i taget, med hjälp av invånarnas egen delaktighet. Bostadsbolaget har även tillsatt en tjänst som ska ta ett helhetsgrepp på områdesutvecklingen i stort.


Talar Kirkor är ny chef för områdesutveckling på Bostäder i Borås, en tjänst som uppkommit för att stärka bolagets bosociala arbete och livet som pågår i och mellan husen. Talar Kirkor kommer närmast från Familjebostäder i Göteborg, där hon arbetat med liknande uppdrag i stadsdelen Bergsjön med mycket goda resultat. På Bostäder i Borås ska hon inledningsvis leda områdesutvecklingen på Norrby i nära samarbete med Borås Stad.

- Mitt uppdrag blir att fokusera på stadens arbete med att skapa ett socialt hållbart Borås, säger Talar Kirkor. Vi ser att klyftorna mellan boråsarna blir allt större när det kommer till livsvillkor och hälsa, både vad det gäller olika grupper i samhället och olika områden. Ett jämlikare samhälle kommer att skapa ett bättre Borås, och samarbetet mellan stad, organisationer och föreningar ger oss en större chans att nå det målet.

En viktig del i arbetet med ett socialt hållbart Borås är dialogen med de som bor i områdena. Delaktigheten ligger till grund för den fortsatta utvecklingen och därför anställer Bostäder i Borås också ett trettiotal personer som under april ska genomföra cirka 4000 intervjuer med de boende på Norrby. Svaren ska ge en samlad bild av vad som behöver göras för att flytta området framåt.

- Vi vet från liknande förflyttningar att boråsarnas egna åsikter och idéer kommer att vara av stor betydelse för att vårt arbete ska lyckas, säger Talar Kirkor. Det går inte att komma utifrån och bestämma vad som är bäst för de som bor i ett visst område, utan initiativet måste komma inifrån. Sedan kan vi som bostadsbolag, kommun eller civilsamhälle använda våra gemensamma resurser för att se till så att förändringarna kan genomföras. På så sätt ska vi skapa ett tryggt och jämställt Borås.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Sedan 1923 har vi sett det som vår uppgift att erbjuda ett rikt och varierat utbud av lägenheter i alla stadsdelar. Hos oss är livet mellan husen lika viktiga som livet i husen. Vi är samhällsbyggare som tillsammans strävar efter att skapa hållbara stadsdelar, där människor trivs, känner sig hemma och vill bo länge. Vi äger och förvaltar drygt 6 500 lägenheter och 300 kommersiella lokaler. Antalet anställda är 120 st och omsättningen uppgår till ungefär 500 mkr. Bostäder i Borås är en del av Borås Stad och har ett av Borås viktigaste uppdrag, här börjar hemma!

Presskontakt

Sophia Strandberg Jonsson

Sophia Strandberg Jonsson

Presskontakt Kommunikationschef Pressansvarig 033-442021

Bostäder i Borås - sedan 1923

Sedan 1923 har vi sett det som vår uppgift att erbjuda ett rikt och varierat utbud av lägenheter i alla stadsdelar. Hos oss är livet mellan husen lika viktiga som livet i husen. Vi är samhällsbyggare som tillsammans strävar efter att skapa hållbara stadsdelar, där människor trivs, känner sig hemma och vill bo länge. Vi äger och förvaltar drygt 6 500 lägenheter och 300 kommersiella lokaler. Antalet anställda är 120 st och omsättningen uppgår till ungefär 500 mkr. AB Bostäder i Borås är en del av Borås Stad och har ett av Borås viktigaste uppdrag, här börjar hemma!

Bostäder i Borås
Västerlånggatan 8
503 30 Borås