Gå direkt till innehåll
Hyresgäster ges goda chanser till inflytande inför ombyggnad

Pressmeddelande -

Hyresgäster ges goda chanser till inflytande inför ombyggnad

Nu har avtal tecknats mellan Poseidon och Hyresgästföreningen om inflytande vid ombyggnad.

 - De kommande åren står vi inför flera ombyggnationer. Att våra hyresgäster är med och påverkar de planerade åtgärderna i sin lägenhet och fastighet är viktigt. Det nya avtalet ger oss en tydlig struktur för hur inflytandet ska ske i praktiken, vilket skapar en trygghet för alla parter, säger Göran Helgegren på Poseidon.

Det nya avtalet tydliggör dels Poseidons åtaganden vid ombyggnationer, dels hyresgästens möjligheter till inflytande genom bland annat dialog, tidiga samrådsgrupper och olika nivåer för åtgärdspaket, där detta är möjligt.

De tre allmännyttiga bostadsboalgen Poseidon, Bostadsbolaget och Familjebostäder har tillsammans med Hyresgästföreningen tagit fram avtalet. Förvaltnings AB Framtiden, i vilket bolagen ingår, äger sammanlagt cirka 70 000 hyresrätter.

Behovet av renovering finns hela tiden någonstans. Allt från fasad och tak till invändiga renoveringar av stammar, kök och badrum, som påverkar de boende under åtgärdstiden och ekonomiskt i form av höjd hyra.

Boinflytande är en prioriterad fråga i många sammanhang och när det gäller ombyggnad blir den extra tydlig. Förändringar i den egna lägenheten och gemensamma utrymmen i fastigheten engagerar de flesta av våra hyresgäster.

 - Med det nya avtalet kan vi på ett mer strukturerat sätt ta till vara på hyresgästernas engagemang. Vår ambition är alltid att hyresgästen ska vilja och kunna bo kvar i sin lägenhet efter ombyggnationen. Därför kommer det bli vanligare med varierande ombyggnadsnivåer inom samma fastighet, säger Göran Helgegren.


Fakta om avtal om inflytande vid ombyggnadsprocessen

Parter: Bostads AB Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder i Göteborg samt Hyresgästföreningen region Västra Sverige.

I avtalet finns informations- och inflytandeprocessen beskriven. Även projektprocessens olika delar med godkännande, evakuering, återflytt med mera är beskriven.

Se avtalet i sin helhet i bifogad bilaga.

Kontaktperson:

Göran Helgegren, affärsutvecklare Bostads AB Poseidon, goran.helgegren@poseidon.goteborg.se, tel: 031-332 11 11

Ämnen

Regioner


Bostads AB Poseidon är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Vi äger och förvaltar cirka 26 800 lägenheter i Göteborgs kommun och har närmare 50 000 hyresgäster. Det betyder att ungefär var tionde göteborgare bor hos Poseidon. Poseidon är helägt av Förvaltnings AB Framtiden, som är en del av Göteborgs Stad.

Kontakter

Linda Thorsson

Linda Thorsson

Presskontakt Kommunikationschef Press, kommunikation 031 – 332 11 50, 0705-565416

Om Bostads AB Poseidon

Bostads AB Poseidon är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Vi äger och förvaltar cirka 28 300 lägenheter i Göteborgs kommun och har närmare 60 000 hyresgäster. Det betyder att ungefär var tionde göteborgare bor hos Poseidon.

Vi ska erbjuda ett brett utbud av attraktiva och prisvärda bostäder. Som kommunägt bostadsbolag har vi också i uppdrag att stärka och utveckla de olika stadsdelarna till levande och trygga lokalsamhällen.

Bostads AB Poseidon
Rullagergatan 6A
415 26 Göteborg