Gå direkt till innehåll
Poseidon erbjuder hyresgäster i Hjällbo att köpa sin lägenhet

Pressmeddelande -

Poseidon erbjuder hyresgäster i Hjällbo att köpa sin lägenhet

Poseidon kommer erbjuda hyresgäster i Hjällbo möjlighet att ombilda sina lägenheter till bostadsrätter. Ombildningen är en del i uppdraget Framtidenkoncernen har att skapa fler boendeformer i områden där hyresrätter dominerar. 


I Hjällbo äger Poseidon 2 290 hyresrätter, vilket utgör drygt 90 procent av alla bostäder i området. Genom att erbjuda utvalda hushåll möjligheten att ombilda till bostadsrätt är målsättningen att skapa fler upplåtelseformer och göra Hjällbo attraktivt för fler målgrupper på bostadsmarknaden.

I september har ett erbjudande om ombildning gått ut till boende i 103 hyreslägenheter på Bondegärdet. Erbjudandet har väckt visst intresse bland hyresgästerna och informationsmöten pågår. Inom tre år kan ytterligare 300 hushåll få samma erbjudande. De fastigheter som får erbjudande är utvalda utifrån att de har få underhållsbehov, är tekniskt möjliga att avskilja, har passande läge i området samt lämplig storlek för en bostadsrättsförening.

Alla får bo kvar

Vid en ombildning får alla hyresgäster bo kvar oavsett om de köper sin bostad eller inte. Hyresgästen kan bo kvar som hyresgäst till bostadsrättsföreningen. Poseidon kommer även att erbjuda omflyttning till en annan hyresrätt för dem som vill.

Det är hyresgästerna som bestämmer om ombildningen ska genomföras. Det krävs att minst 67 procent av hyresgästerna är positiva till en ombildning och kan köpa sin bostad. Annars blir det ingen ombildning till bostadsrätter utan Poseidon fortsätter att äga fastigheten och hyra ut lägenheterna.

Stora satsningar i Hjällbo

Erbjudandet om ombildning är bara en del i en omfattande strategi för att lyfta Hjällbo. Här ingår även upprustning av fastigheterna, planer för nyproduktion, ökad närvaro, fokus på trygghet, att säkerställa riktiga hyreskontrakt samt att bidra till fler mötesplatser, sysselsättning och sociala aktiviteter för boende i Hjällbo. Målet är att Hjällbo ska tas bort från polisens lista över särskilt utsatta områden 2025.

Läs mer om ombildningen i Hjällbo här: Ombildning | Poseidon (goteborg.se)

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bostads AB Poseidon är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Vi äger och förvaltar cirka 27 000 lägenheter i Göteborgs kommun och har närmare 60 000 hyresgäster. Det betyder att ungefär var tionde göteborgare bor hos Poseidon. Poseidon är helägt av Förvaltnings AB Framtiden, som är en del av Göteborgs Stad.

Kontakter

Linda Thorsson

Linda Thorsson

Presskontakt Kommunikationschef Press, kommunikation 031 – 332 11 50, 0705-565416

Om Bostads AB Poseidon

Bostads AB Poseidon är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Vi äger och förvaltar cirka 28 000 lägenheter i Göteborgs kommun och har närmare 60 000 hyresgäster. Det betyder att ungefär var tionde göteborgare bor hos Poseidon.

Vi ska erbjuda ett brett utbud av attraktiva och prisvärda bostäder. Som kommunägt bostadsbolag har vi också i uppdrag att stärka och utveckla de olika stadsdelarna till levande och trygga lokalsamhällen.

Bostads AB Poseidon
Rullagergatan 6A
415 26 Göteborg