Gå direkt till innehåll
Bostadsbolaget trygghetsbesiktigar sina fastigheter

Nyhet -

Bostadsbolaget trygghetsbesiktigar sina fastigheter


Bostadsbolaget har under våren trygghetsbesiktigat samtliga fastigheter i Norra och Södra Biskopsgården, Hammarkullen och Länsmansgården. Syftet är att öka tryggheten i fastigheterna och hela området

Trygghetsbesiktningen utförs av Svensk Trygghetscertifiering och är en totaltgenomgång av fastigheten både ur ett byggnadstekniskt perspektiv och ur ett förvaltningsperspektiv där tryggheten ska kunna upprätthållas i längden. Protokollen från besiktningarna blir sedan ett slags underlag för de åtgärder som kommer utföras längre fram.

Anders Byvald, utvecklingsledare på Bostadsbolaget i Hammarkullen, har gått bredvid personalen från Svensk Trygghetscertifiering för att se hur de arbetar.- Hyresgästernas trygghet är en prioriteringsfråga för oss och grunden i det arbetet är att se till att våra fastigheter är så säkra och trygga som möjligt, säger han.

Trygghetscertifieringen är en del i ett större arbete som sker tillsammans med övriga allmännyttiga bostadsföretag inom Framtidenkoncernen. Andra delar i Bostadsbolagets trygghetsarbete är bland annat trygghetsvärdar som finns på plats i områdena, trygghetsdialoger och ett utökat samarbete med polis och stadsdel.


Vill du veta mer?

Anders Byvald, utvecklingsledare i Hammarkullen, tel: 031-73152 65
Jonathan Kvist, distriktschef, Hammarkullen, tel: 031-731 53 21

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Malin Pethrus

Malin Pethrus

Presskontakt Presssansvarig Kommunikation 031-731 51 13

Relaterat material

Vi utvecklar allmännyttan i Sverige

Bostadsbolaget är Göteborgs första allmännyttiga bostadsföretag. Vi bildades i november 1945 för att ta krafttag mot bostadsbristen och höja standarden på bostäderna. En uppgift vi fortfarande har, men vi stannar inte vid det. Vi arbetar med hela boendemiljön eftersom vi vet att bra bostadsområden ger människor möjlighet att växa och må bra. Vi äger och förvaltar över 24 000 hyresrätter fördelade över Göteborgs alla stadsdelar. Varje dag arbetar våra cirka 330 medarbetare med att skapa goda och trygga boendemiljöer tillsammans med våra hyresgäster och andra samarbetspartners. Bostadsbolaget ingår i Framtidenkoncernen som är en del av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen.

Bostadsbolaget
Box 5044 (Engelbrektsgatan 69)
402 21 Göteborg