Gå direkt till innehåll
Bostadsbolaget sammanfattar år 2023

Pressmeddelande -

Bostadsbolaget sammanfattar år 2023

Många nya bostäder genom konvertering från lokaler, en omsättning på drygt två miljarder kronor och ett fastighetsvärde på nära 36 miljarder kronor - så sammanfattar Bostadsbolaget sitt ekonomiska verksamhetsår. Bolaget välkomnade också en ny vd.

Efter att tidigare vd gått i pension tillträdde Pontus Werlinder tjänsten i september 2023. Han kommer närmast från Telge Bostäder i Södertälje.
- Bostadsbolaget närmar sig 80 år och är därmed Göteborgs äldsta allmännyttiga bostadsbolag. Jag ser fram emot att få vara med och fortsätta driva verksamheten framåt och bidra till utvecklingen av Göteborg, säger han.

Omvärlden ger ekonomiska utmaningar
Bostadsbolaget har fastigheter över hela staden och fastigheternas marknadsvärde uppgår till nära 36 miljarder kronor (inklusive de tre kommanditbolagen). År 2023 omsatte bolaget 2 089 miljoner kronor vilket är 81 miljoner mer än året innan. Investerings- och underhållskostnaderna, inklusive nyproduktion, uppgick till 650 miljoner kronor. Bostadsbolagets verksamhet har under året präglats av hög inflation med stigande priser och höjda räntor som påverkat resultatet negativt vilket innebär att årsresultatet blev – 49 miljoner kronor.

Organisationsförändring ska ge resultat
Under hösten startade förberedelserna inför en organisationsförändring som ska genomföras 2024.
- Syftet är att möta de ekonomiskt strängare tiderna med bibehållen underhållstakt av våra bostäder och service till våra hyresgäster. Genom att organisera oss annorlunda kan vi få ännu nöjdare hyresgäster samtidigt som vi får en ekonomi i balans, säger Pontus Werlinder.
Förändringarna innebär bland annat nya indelningar av personalgrupper med syfte att öka möjligheten för kunskapsutbyte och att fler arbeten kan genomföras i egen regi.
Parallellt pågår också flera olika åtgärder som ska minska kostnaderna för bolaget under åren som kommer, exempelvis utbyggnad av solceller, införande av IMD i fler fastigheter och vattensparprojekt. Bostadsbolagets hyresgästkampanj #Waterhack avslutades i mars 2023 och ledde till en sänkning av vattenförbrukningen med drygt fem procent. Tillsammans sparade hyresgästerna 42 miljoner liter vatten under kampanjperioden vilket ledde till att Bostadsbolaget fick ta emot Sveriges Allmännyttas pris för bästa klimatinitiativ 2023.
- Det här visar att vi genom att öka medvetenheten kring våra viktiga resurser kan påverka hyresgästernas beteende på ett positivt sätt och därmed spara både kostnader och miljö, säger Pontus Werlinder.

Framgång för Biskopsgården
Det strategiska arbetet mot målet att inga områden i Göteborg ska finnas med på polisens lista över utsatta områden år 2030 fortsätter att ge resultat. Hösten 2023 meddelade polisen att Biskopsgården inte längre var ett särskilt utsatt område.
- Det är oerhört glädjande, framför allt för våra hyresgäster som bor här, men också för oss som arbetar för en positiv utveckling av området, säger Pontus Werlinder som påpekar att förflyttningen beror på flera faktorer, främst ett framgångsrikt samarbete mellan en rad olika aktörer på plats.
Årets hyresgästenkät visade på ökad trygghet i samtliga utvecklingsområden och sammantaget landade Bostadsbolagets serviceindex på 79,7 – en ökning med 1,1 procentenheter mot året innan.

Digital utveckling och satsning på mobilitet
Under 2023 lanserade Bostadsbolaget sin egen app där hyresgästerna kan felanmäla, få kontakt med sin fastighetsvärd, hitta information om sitt boende och mycket annat.
- Vi ska möta hyresgästerna där de är och fler och fler använder sin mobiltelefon för att utföra sina ärenden idag. Digitala verktyg förenklar vardagen för dem och gör oss mer tillgängliga, säger Pontus Werlinder.

För att främja ett hållbart resande ska Bostadsbolaget kunna erbjuda ännu fler mobilitetslösningar för hyresgästerna. Under året introducerades därför konceptet Hit & Dit som bland annat handlar om att göra det enklare att gå, cykla och åka kollektivt, att köra elbil och hämta paket.
- Var fjärde göteborgare bor hos något av bostadsbolagen inom Framtidenkoncernen och vi har därför möjlighet att göra stor skillnad i arbetet med att göra Göteborg mer hållbart.

www.bostadsbolaget.sefinns hela årsredovisningen för läsning. Direktlänk här.

Årsredovisningen omfattar Göteborgs stads bostadsaktiebolag AB (Bostadsbolaget) dvs exklusive helägda kommanditbolag, Fastighetsbolaget Bredfjäll AB, Fastighetsbolaget Gropens gård och Fastighetsbolaget Friskväderstorget.

Bostadsbolaget 2023 i siffror
- Nettoomsättningen uppgick till 2 089 (2 008) miljoner kr
- Rörelseresultatet uppgick till 188 (261) miljoner kr
- Årets resultat uppgick till - 49 (100) miljoner kronor
- Direktavkastning exkl. räntebidrag var 6.0 (6,8) %
- Soliditeten per 31/12 2023 uppgick till 33,3 (32,7) %
- Antalet anställda per 31/12 2023 var 409 (401) personer
- Antalet lägenheter per 31/12 2023 var 23 735 (23 792) st

För mer information, kontakta ekonomichef Marie Reinius eller pressansvarig Malin Pethrus på telefon 031-731 50 00.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bostadsbolaget (Göteborgs stads bostadsaktiebolag) är ett av Göteborgs ledande allmännyttiga bostadsföretag med över 24 500 lägenheter. Vi ingår i Framtidenkoncernen som är en del av Göteborgs Stad.

Kontakter

Malin Pethrus

Malin Pethrus

Presskontakt Presssansvarig Kommunikation 031-731 51 13

Vi utvecklar allmännyttan i Sverige

Bostadsbolaget är Göteborgs första allmännyttiga bostadsföretag. Vi bildades i november 1945 för att ta krafttag mot bostadsbristen och höja standarden på bostäderna. En uppgift vi fortfarande har, men vi stannar inte vid det. Vi arbetar med hela boendemiljön eftersom vi vet att bra bostadsområden ger människor möjlighet att växa och må bra. Vi äger och förvaltar över 24 000 hyresrätter fördelade över Göteborgs alla stadsdelar. Varje dag arbetar våra cirka 330 medarbetare med att skapa goda och trygga boendemiljöer tillsammans med våra hyresgäster och andra samarbetspartners. Bostadsbolaget ingår i Framtidenkoncernen som är en del av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen.

Bostadsbolaget
Box 5044 (Engelbrektsgatan 69)
402 21 Göteborg