Gå direkt till innehåll
Oskar Scheiene, Anna Hermansson och Sara Keränen från Bostadsbolaget tar emot priset "Bästa klimatinitiativet 2023"
Oskar Scheiene, Anna Hermansson och Sara Keränen från Bostadsbolaget tar emot priset "Bästa klimatinitiativet 2023"

Pressmeddelande -

Bostadsbolaget vinner pris för bästa klimatinitiativ

Under vattensparkampanjen #waterhack sparade Bostadsbolagets hyresgäster 42 miljoner liter vatten. Nu uppmärksammas kampanjen som en av vinnarna i Sveriges allmännyttas tävling ”Bästa klimatinitiativen 2023”.

Med tävlingen vill Sveriges allmännytta lyfta framgångsrika exempel på hur bostadsbolag kan bidra till en miljömässigt mer hållbar utveckling.

– Det är jätteroligt och hedrande att vår kampanj uppmärksammas av Sveriges allmännytta, vi vet ju hur många fina klimatinitiativ som görs av våra kollegor runt om i Sverige. Vi är också väldigt stolta över våra hyresgäster som sparade miljontals liter vatten genom att ändra sina vanor, säger Oskar Scheiene, energi- och miljöchef på Bostadsbolaget.

#Waterhack initierades av Bostadsbolaget med syfte att öka hyresgästernas medvetenhet kring hållbar vattenanvändning och uppmuntra dem till att ändra sina vattenvanor. Totalt sparade hyresgästerna 42 miljoner liter vatten, vilket innebar en genomsnittlig minskning av vattenanvändningen på 5,1 procent. Vattenbesparingarna innebar även stora energibesparingar då det är energikrävande att värma upp, rena och distribuera vatten. I tillägg kunde Bostadsbolaget räkna hem en ekonomisk besparing under kampanjperioden på uppskattningsvis 1,5 miljoner kronor. Pengar som i stället kan användas till investeringar i fastigheter. Som en del av kampanjen uppmuntrade också bolaget även branschkollegor att engagera sig. Nu hoppas man att kampanjen får ringar på vattnet.

– Waterhack slutar inte med kampanjen. Det är ett långsiktigt arbete där vi kommer att fortsätta uppmärksamma och uppmuntra våra hyresgäster till en hållbar vattenanvändning. Nu hoppas vi att fler hyresvärdar engagerar sig och skapar egna vattensparkampanjer, då kan vi verkligen få till en långsiktig förändring, säger Oskar.

Så här lyder motiveringen:
Bostadsbolagets vattensparprojekt adresserar en viktig fråga som länge varit förbisedd i Sverige. Det är en bred och tydlig kampanj under begränsad tid för att få ett tydligt och mätbart resultat. Bidraget skapar engagemang och involverar hyresgästerna i den gröna omställningen. Ett stort plus för att de även följer upp och tar tillvara på arbetet i kampanjen.

Det här är #waterhack

  • #Waterhack pågick januari-mars 2023.
  • Målet var att minska vattenanvändningen med 5 procent under kampanjperioden januari-mars 2023, jämfört med samma period 2022.
  • Förutom en informativ del så bestod kampanjen av ett tävlingsmoment där hyresgästerna själva kunde engagera sig genom att dela sina bästa vattenspartips - #waterhacks – totalt fick Bostadsbolaget in cirka 300 vattenspartips från hyresgästerna.
  • Utöver själva informationskampanjen, så har Bostadsbolaget ett långsiktigt arbete med vattenoptimerande åtgärder i sina fastigheter, för att skapa förutsättningar för minskad vattenförbrukning.
  • Resultatet blev lyckat. Den genomsnittliga vattenanvändningen minskade med i snitt 5,1 procent under kampanjperioden, det innebar att hyresgästerna sparade 42 miljoner liter vatten.

Om allmännyttans klimatinitiativ

Allmännyttans klimatinitiativ är ett upprop initierat av Sveriges Allmännytta för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent. Idag deltar 192 medlemsföretag som tillsammans har mer än 800 000 lägenheter.


Till Sveriges allmännyttas pressmeddelande: Bästa klimatinitiativen i kategorin stora bolag – här är vinnarna | Sveriges Allmännytta

Kontakt:
Oscar Scheiene, energi- och miljöchef Bostadsbolaget, oskar.scheiene@bostadsbolaget.se, tel: 031-731 50 32Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bostadsbolaget (Göteborgs stads bostadsaktiebolag) är ett av Göteborgs ledande allmännyttiga bostadsföretag med över 24 000 lägenheter. Vi ingår i Framtidenkoncernen som är en del av Göteborgs Stad.

Kontakter

Malin Pethrus

Malin Pethrus

Presskontakt Presssansvarig Kommunikation 031-731 51 13

Relaterat innehåll

Vi utvecklar allmännyttan i Sverige

Bostadsbolaget är Göteborgs första allmännyttiga bostadsföretag. Vi bildades i november 1945 för att ta krafttag mot bostadsbristen och höja standarden på bostäderna. En uppgift vi fortfarande har, men vi stannar inte vid det. Vi arbetar med hela boendemiljön eftersom vi vet att bra bostadsområden ger människor möjlighet att växa och må bra. Vi äger och förvaltar över 24 000 hyresrätter fördelade över Göteborgs alla stadsdelar. Varje dag arbetar våra cirka 330 medarbetare med att skapa goda och trygga boendemiljöer tillsammans med våra hyresgäster och andra samarbetspartners. Bostadsbolaget ingår i Framtidenkoncernen som är en del av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen.

Bostadsbolaget
Box 5044 (Engelbrektsgatan 69)
402 21 Göteborg