Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

”Området har blivit tryggare och det gör att jag vill fortsätta bo här”

En utvärdering av Bostadsbolagets insatser, där kameraövervakning ingår som en del, visar att hyresgästerna i bolagets område i Norra Biskopsgården i Göteborg är nöjda. Bränder och annan skadegörelse har minskat betydligt och området är lugnare. Rubriken är ett citat från en av de boende i området.

2009 var ett oroligt år i Norra Biskopsgården. Omfattande bränder i miljöhus och utbrunna bilar gjorde att hyresgästerna kände stor otrygghet. I samråd med de boende ansökte och beviljades därför Bostadsbolaget tillstånd för kameraövervakning kring de åtta gårdarna.

– Det är ett mycket ovanligt steg och enbart kameraövervakning är inte en lösning i ett oroligt område, säger Bostadsbolagets distriktschef Elisabet Sandberg-S. Det har dock varit till mycket god hjälp i vårt arbete.

Insatserna för ökad trygghet sker i samverkan med andra fastighetsägare, stadsdelsförvaltning, räddningstjänst, polis och många andra. Exempel på åtgärder är mötesplatser och kraftigt förbättrad belysning och mycket annat.

Polisen är också mycket nöjda och pekar på den förebyggande effekt som både deras ökade närvaro och kamerorna har:

– Nu rycker vi ut på rätt saker och kan lägga våra resurser där de bäst behövs, säger Tony Olsson, gruppchef för polisen i Biskopsgården. Antalet händelser som vi måste skicka ut polisbilar till har minskat och antalet brott som klaras upp är fler.

Enkät till hyresgästerna
En enkät till de hyresgäster som har bilplats eller garage i området visar att 8 av 10 anser att tryggheten påverkats positivt nu när ett halvår gått. Närmare 8 av 10 upplever att skadegörelsen minskat.

– Jag är glad att vårt konsekventa och målmedvetna arbete i Norra Biskopsgården ger resultat, säger Elisabet Sandberg-S.

Fakta: I november 2010 kompletterades Bostadsbolagets trygghetsarbete med kameraövervakning och nu när omkring ett halvår gått har en enkät skickats ut bland hyresgästerna. Totalt omkring 450 enkäter skickades ut och 117 personer besvarade den.

För ytterligare information, kontakta
Christer Tobisson, boendeutvecklare Bostadsbolaget, telefon 070-261 09 79
Elisabet Sandberg-S, distriktschef Bostadsbolaget, telefon 070-582 01 79
Tony Olsson, polisen Biskopsgården, telefon 031-739 48 67

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bostadsbolaget (Göteborgs stads bostadsaktiebolag) är ett av Göteborgs ledande allmännyttiga bostadsföretag med närmare 23000 lägenheter. Vi ingår i Framtidenkoncernen som är helägd av Göteborgs Stad.

Kontakter

Malin Pethrus

Malin Pethrus

Presskontakt Pressansvarig Kommunikation 031-731 51 13

Vi utvecklar allmännyttan i Sverige

Bostadsbolaget är Göteborgs första allmännyttiga bostadsföretag. Vi bildades i november 1945 för att ta krafttag mot bostadsbristen och höja standarden på bostäderna. En uppgift vi fortfarande har, men vi stannar inte vid det. Vi arbetar med hela boendemiljön eftersom vi vet att bra bostadsområden ger människor möjlighet att växa och må bra. Vi äger och förvaltar över 24 000 hyresrätter fördelade över Göteborgs alla stadsdelar. Varje dag arbetar våra cirka 330 medarbetare med att skapa goda och trygga boendemiljöer tillsammans med våra hyresgäster och andra samarbetspartners. Bostadsbolaget ingår i Framtidenkoncernen som är en del av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen.

Bostadsbolaget

Box 5044 (Engelbrektsgatan 69)
402 21 Göteborg