Gå direkt till innehåll
Matträffar där hyresgästerna lagar mat tillsammans var det förslag som fick flest röster i årets boendebudget.
Matträffar där hyresgästerna lagar mat tillsammans var det förslag som fick flest röster i årets boendebudget.

Pressmeddelande -

Stort engagemang inför ny boendebudget i Biskopsgården

För andra året i rad får de boende hos Bostadsbolaget i Norra Biskopsgården bestämma över en del av bolagets budget. I år handlar det om hela 500 000 kr. 

Efter röstning bland hyresgästerna står det klart att pengarna räcker till nio olika aktiviteter som kommer genomföras under året.Flest röster fick Matträffar. Den här aktiviteten fanns med även förra året och den gemensamma matlagningen under hösten blev alltså så populärt att väldigt många ville se en fortsättning.
- Vi hoppas komma igång med Matträffarna redan till sommaren, men självklart följer vi Folkhälsomyndigheternas rekommendationer, säger Nelika Karimi, utvecklingsledare i Norra Biskopsgården.
Andra förslag som röstades igenom av de boende var Fotbollsturnering, Helgidrott, besök till Liseberg och Skara sommarland, Grillplats vid Svarte Mosse, Läxhjälp, Träning med instruktör från Rörlig och Loppis. 
- Meningen är att alla aktiviteterna ska genomföras under 2020 men om något inte funkar just nu på grund av covid-19 så lägger vi mer resurser på det som går att genomföra, berättar Nelika.

Bidrar till ökad gemenskap
Syftet med att låta hyresgästerna själva bestämma över en del av Bostadsbolagets budget är att öka demokratin och främja umgänget mellan grannar. När Bostadsbolaget bestämde sig för att prova konceptet förra året blev man först i Norden med att genomföra en boendebudget. Då resultatet blev så bra så beslutades att göra om det i år, men nu alltså med en femdubblad budget.

Många ville vara med och bestämma
Efter en informationskampanj i området om vad en boendebudget är fick hyresgäster, och även föreningar inkomma med sina förslag. Enda kriteriet var att det ska bidra till sociala aktiviteter och ökad gemenskap.
- När förslagen samlats in och godkänts så ställdes de ut, både fysiskt i vår gemensamhetslokal men också via en digital plattform, för att ge alla möjlighet att delta i röstningen, berättar Nelika.
Dubbelt så många som förra året var med och röstade fram de olika förslagen.
- Att alla aktiviteterna blev så lyckade förra året har säkert gjort att intresset hos de boende har ökat, men också det att vi lät föreningar vara med och lämna förslag, säger Nelika. 
- Om bara restriktionerna börjar lätta lite kan vi komma igång med de första aktiviteterna i mitten av sommaren och sen fortsätta med resten till hösten, avslutar hon.

Vill du veta mer?
Kontakt:
- Om boendebudgeten: Nelika Karimi, t f utvecklingsledare i Norra Biskopsgården, Bostadsbolaget, tel: 031-7315464

- Presskontakt: Malin Pethrus, pressansvarig Bostadsbolaget, tel: 031-731 51 13

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bostadsbolaget (Göteborgs stads bostadsaktiebolag) är ett av Göteborgs ledande allmännyttiga bostadsföretag med över 24 000 lägenheter. Vi ingår i Framtidenkoncernen som är en del av Göteborgs Stad.

Kontakter

Malin Pethrus

Malin Pethrus

Presskontakt Presssansvarig Kommunikation 031-731 51 13

Relaterat innehåll

Vi utvecklar allmännyttan i Sverige

Bostadsbolaget är Göteborgs första allmännyttiga bostadsföretag. Vi bildades i november 1945 för att ta krafttag mot bostadsbristen och höja standarden på bostäderna. En uppgift vi fortfarande har, men vi stannar inte vid det. Vi arbetar med hela boendemiljön eftersom vi vet att bra bostadsområden ger människor möjlighet att växa och må bra. Vi äger och förvaltar över 24 000 hyresrätter fördelade över Göteborgs alla stadsdelar. Varje dag arbetar våra cirka 330 medarbetare med att skapa goda och trygga boendemiljöer tillsammans med våra hyresgäster och andra samarbetspartners. Bostadsbolaget ingår i Framtidenkoncernen som är en del av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen.

Bostadsbolaget
Box 5044 (Engelbrektsgatan 69)
402 21 Göteborg