Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Många unga vill sitta i bostadsrättsföreningens styrelse

Hälften av boende under 44 år kan tänka sig att sitta i sin bostadsrättsförenings styrelse. Det visar en undersökning som Demoskop gjort på uppdrag av bostadsrättsorganisationen SBC. Resultat motsäger uppfattningen om att det är impopulärt att vara delaktig i föreningsarbetet. Samtidigt visar undersökningen att hälften av alla över 65 år tycker de är för gamla för att sitta i styrelsen.

- Styrelsearbetet i en bostadsrättsförening är som att leda ett litet företag, och många ser detta som en bra erfarenhet att sätta upp på sin meritförteckning, säger bostadsrättsorganisationen SBCs vd Göran Olsson.

När Demoskop frågar vilket det främsta skälet för att ta plats i styrelsen svarar hälften att de vill vara med och påverka samt ha inflytande på beslut.

I den öppna svarsdelen säger de tillfrågade att de vill ”Få inflytande och att man hjälps åt”, ”Vara delaktig i besluten” och ”Bidra med min kunskap och påverka den ekonomiska utvecklingen”.

- Jag vågar hävda att bostadsrättsföreningarna sammantaget är en av Sveriges största folkrörelser. Vi räknar med att mer än 100 000 personer i nuläget sitter i föreningarnas styrelser, och att rekrytera nya ledamöter när de andra slutar ska inte vara ett problem med tanke på hur många som vill ta plats, säger Göran Olsson.

Fakta
Undersökningen är genomförd i samarbete med Demoskop under perioden 17-24 mars. 300 boende i SBCs medlemsföreningar blev uppringda och 224 personer uppgav att de inte sitter i bostadsrättsförenings styrelse.

För ytterligare information kontakta
Vd Göran Olsson tel 08-501 15 003, mobil 0739-88 72 90

Ämnen

Kategorier


Bostadsrättsorganisationen SBC är Sveriges största intresse- och serviceorganisation för bostadsrätter med cirka 6 000 bostadsrättsföreningar och 16 000 bosparare som medlemmar i hela Sverige. I SBCs medlemsföreningar bor ungefär 200 000 hushåll. www.sbc.se/bostadsrattsorganisationen

Kontakter

Ulrika Blomqvist

Ulrika Blomqvist

Presskontakt VD 08-58 00 10 02
Kenny Fredman

Kenny Fredman

Presskontakt Samhällspolitisk chef och presschef 08-58 00 10 04

Bostadsrätterna

Bostadsrätterna är intresse- och serviceorganisation med över 9 800 bostadsrättsföreningar som medlemmar i hela Sverige.
Genom medlemskap stödjer, hjälper och utbildar vi de engagerade personer som valts till ett förtroendeuppdrag i en bostadsrättsförening. I Bostadsrätternas medlemsföreningar bor ungefär 385 000 hushåll.

Bostadsrätterna
Drottninggatan 25
111 51 Stockholm
Sweden