Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Samtal pågår mellan regeringen och bostadsrättsorganisationerna om andrahandsuthyrning

Från den 1 februari i år gäller nya lagregler vid uthyrning av privatbostäder i andra hand. När riksdagen i höstas behandlade lagförslaget tillsammans med ett förslag om ändring av reglerna i bostadsrättslagen om andrahandsupplåtelser skickade bostadsrättsorganisationerna Bostadsrätterna, HSB och Riksbyggen ett gemensamt öppet brev till bostadsminister Stefan Attefall. I brevet uttryckte vi oro för att det politiska kompromissandet i frågan skulle leda till lagändringar som inte var genomtänkta. Dessutom skrev vi att vi ville ha ett konstruktivt samråd med regeringen om hur reglerna för andrahandsuthyrningar av bostadsrätter ska utformas, eftersom frågan inte är så enkel som man kan få intryck av.

Under de senaste månaderna, och även sedan den nya lagen infördes, har en dialog förts mellan bostadsministern och företrädare för bostadsrättsorganisationerna, kring hur reglerna för andrahandsuthyrning av bostadsrätter kan förbättras utan begränsningar i bostadsrättsföreningarnas självbestämmanderätt.

Från bostadsrättsorganisationernas sida har vi bland annat fört fram dessa förslag:

Vi anser att de situationer där man ska kunna få tillstånd för uthyrning kan utökas på ett sätt som både bostadsrättshavaren och föreningen tycker är lämpligt. Det kan till exempel handla om att under en tid låta en släkting bo i lägenheten, även om bostadsrättshavaren inte har vad man i dagsläget anser är ”beaktansvärda skäl” för detta. Det kan även övervägas om tillstånd för uthyrning ska kunna ges under en viss tid på grund av att lägenheten är svårsåld.

Dessutom skulle vi vilja se ett klargörande i frågan om bostadsrättsföreningen får ge tillstånd till andrahandsuthyrningar där den som vill hyra ut inte har i lagens menings beaktansvärda skäl för det. I vissa föreningar finns det osäkerhet kring om man får göra så eller om det skulle strida mot bostadsrättslagen.


Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Ulrika Blomqvist

Ulrika Blomqvist

Presskontakt VD 08-58 00 10 02
Kenny Fredman

Kenny Fredman

Presskontakt Samhällspolitisk chef och presschef 08-58 00 10 04

Bostadsrätterna

Bostadsrätterna är intresse- och serviceorganisation med över 9 200 bostadsrättsföreningar som medlemmar i hela Sverige.
Genom medlemskap stödjer, hjälper och utbildar vi de engagerade personer som valts till ett förtroendeuppdrag i en bostadsrättsförening. I Bostadsrätternas medlemsföreningar bor ungefär 370 000 hushåll.

Bostadsrätterna
Drottninggatan 25
111 51 Stockholm