Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Undersökning visar: drygt 1 av 5 av Stockholms unga helt utan bosparande

22 procent av unga i Stockholm står helt utan sparade medel inför ett framtida bostadsköp. Det är en av slutsatserna som kan dras från undersökningen Ungas bostadsval, som gjorts på uppdrag av Bostadsrätterna.

Drygt en femtedel av unga i Stockholm saknar helt och hållet sparat kapital till ett framtida bostadsköp. Att lyckas köpa ett boende utan egna sparade medel försvårar chanserna avsevärt – något de också är medvetna om: det vanligaste svaret (27 procent) till att unga stockholmare inte äger en bostad i dag är att det saknas tillräckliga medel för kontantinsatsen. Den näst vanligaste anledningen är att månadsinkomsten är för låg för tillräckliga bolån (20 procent).

– Bägge siffrorna visar tydligt att amorteringskraven och kontantinsatskravet är de främsta hindren för den som vill köpa sin första bostad. Vår undersökning visar också att majoriteten av unga som har ett sparande är långt ifrån kravet på 15 procent, om man sätter de sparande summorna i relation till vad en etta i Stockholm kostar, säger Kenny Fredman, samhällspolitisk chef på Bostadsrätterna.

Stor okunskap om bostadsmarknadens regler

Men det är inte bara de faktiska förutsättningarna i form av otillräckliga sparade medel och för låga löner som ställer till det. Även kunskapen om vad som krävs för att kunna köpa ett boende uppvisar luckor. I Stockholm saknar knappt två av fem kunskaper om hur stor kontantinsats som krävs vid ett bostadsköp, och 20 procent vet inte vad som menas med amorteringskrav – det näst vanligaste svaret.

– Okunskapen är en fråga som ingen tar ordentligt tag i. När marknadens villkor förändras kraftigt under kort tid, vilket amorteringskraven och kontantinsatskravet är exempel på, är det också viktigt att säkerställa att enskilda förstår konsekvenserna för deras unika situation, säger Kenny Fredman.

Bokostnadskollen – räkna ut nivå på inkomst och kontantinsats

För att öka ungas förståelse för vad som krävs i form av sparade medel och månatlig inkomst på en bostadsmarknad som ställer krav på amortering och kontantinsats, har Bostadsrätterna tagit fram Bokostnadskollen. Genom att fylla i pris på bostad, kontantinsats samt årsinkomst räknar det digitala verktyget fram månadskostnaden. På så sätt kan den som i framtiden vill köpa en bostad skapa sig en bild av vad som krävs.

För mer information, kontakta:

Kenny Fredman, samhällspolitisk chef på Bostadsrätterna
0765-20 10 04

kenny.fredman@bostadsratterna.se

Om undersökningen

Undersökningen finns tillgänglig till sin helhet här.

Undersökningen Ungas bostadsval är genomförd på uppdrag av Bostadsrätterna bland unga vuxna i Sverige med syfte att förstå ungas inställning och drivkrafter till att äga sitt boende. Respondenterna är personer i åldrarna 18-35 år som identifierats utifrån ett representativt urval vad gäller ålder, kön och region för den här gruppen. Totalt tillfrågades 2 034 respondenter under perioden 28 maj-6 juni 2018. Undersökningen genomfördes via webbenkäter distribuerade via Cints paneler.

Bilaga

  • Har du i dagsläget några sparade medel för ett kommande bostadsköp?

Ort

Stockholm Stor-Göteborg Stor-Malmö Nationellt
<10 000 kr 13 % 12 % 14 % 13 %
10 000-50 000 kr 17 % 15 % 18 % 17 %
50 001-200 000 kr 20 % 23 % 22 % 18 %
200 001-500 000 kr 12 % 11 % 19 % 9 %
>500 000 kr 6 % 5 % 1 % 4 %
0 kr 22 % 24 % 20 % 30 %
Vet ej 9 % 12 % 6 % 9 %

Om amorteringskraven

Det första amorteringskravet som infördes under 2016 innebär att nya lån amorteras med 2 % årligen av det ursprungliga lånebeloppet tills dess att lånet utgör 70 % av bostadens värde. Därefter måste 1 % amorteras årligen tills dess att belåningsgraden är nere på 50 %.

Det senaste skärpta amorteringskravet innebär att alla nya bolånetagare som lånar mer än 4,5 gånger sin årsinkomst före skatt ska amortera 1 procentenhet ytterligare av bolånet per år. Det skärpta amorteringskravet innebär alltså att de mest sårbara hushållen, det vill säga de som har stora skulder både i förhållande till sina inkomster och till bostadens värde, måste amortera minst 3 % av bolånet per år.


Ämnen

Regioner


Om Bostadsrätterna

Bostadsrätterna är en rikstäckande medlemsorganisation som verkar för bostadsrätten genom information och opinionsbildning. I dag har Bostadsrätterna cirka 8 200 bostadsrättsföreningar som medlemmar. Bostadsrätterna hjälper styrelserna i bostadsrättsföreningar att bedriva sin verksamhet på ett bra och effektivt sätt. Organisationen arbetar också för en välfungerande bostadsmarknad, där alla har chansen att äga sitt boende.

Kontakter

Ulrika Blomqvist

Ulrika Blomqvist

Presskontakt VD 08-58 00 10 02
Kenny Fredman

Kenny Fredman

Presskontakt Samhällspolitisk chef och presschef 08-58 00 10 04

Bostadsrätterna

Bostadsrätterna är intresse- och serviceorganisation med cirka 9 400 bostadsrättsföreningar som medlemmar i hela Sverige.
Genom medlemskap stödjer, hjälper och utbildar vi de engagerade personer som valts till ett förtroendeuppdrag i en bostadsrättsförening. I Bostadsrätternas medlemsföreningar bor ungefär 370 000 hushåll.

Bostadsrätterna
Drottninggatan 25
111 51 Stockholm
Sweden