Medborgarservice invigs på biblioteket i Vårsta

Tid 18 Maj 2006 18:00 – 18:00

Plats Vårsta bibliotek

Kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren inviger medborgarservice på Vårsta bibliotek torsdag den 18 maj kl. 18. Medborgarservicen innebär att invånarna även i Vårsta och Grödinge på hemmaplan får tillgång till upplysning, vägledning och rådgivning inom kommunens hela verksamhetsområde. Vårstabibliotekets personal kommer exempelvis att kunna informera om alla kommunala verksamheter, tillhandahålla blanketter, vidarebefordra synpunkter och boka tid för vigsel och energirådgivning. Därmed erbjuder nu Botkyrka kommun medborgarinformation till invånarna i samtliga delar av kommunen. "Det ska bli spännande att se vilken information och service som efterfrågas av invånarna i Vårsta och Grödinge. Vår målsättning är att anpassa servicen så att den möter de behov som de boende har", säger Yvonne Bjerke chef för Botkyrkas Medborgarkontor. Den nya tjänsten är ett resultat av ett utökat samarbete mellan biblioteket och medborgarkontoren. Bibliotekspersonalen i Vårsta har utbildats av och kommer fortsättningsvis att arbeta i nära relation till Medborgarkontorens samhällsvägledare. "Biblioteket är en viktig mötesplats för Vårsta- och Grödingebor i alla åldrar. Att nu ta på oss en ny roll och också kunna erbjuda en bredare samhällsinformation, känns både roligt och spännande", säger Margareta Berg bibliotekschef i Botkyrka. Medborgarservicen kommer att vara tillgänglig under bibliotekets ordinarie öppettider: måndag kl. 10-19, tisdag kl. 10-16 och torsdag kl. 10-19. För mer information: Tilda Nordstierna, biblioteksassistent/samhällsvägledare på Vårsta bibliotek tilda_nordstierna@botkyrka.se Tel. 08-530 625 60

Kontakter

Hediye Güzel

Presskontakt PR/pressansvarig 08-530 624 92

Marica Nordwall

Presskontakt Kommunikationschef 08-530 610 16

Relaterat innehåll