Pressmeddelande -

Alla högstadieelever i Botkyrka får egen dator

Till höstterminens skolstart 2012 ska samtliga elever i åk 7–9 ha personliga datorer. ”En elev - en dator” konceptet handlar i stort om att öka elevernas lärande med hjälp av digitala medier. Även alla lärarna får egna datorer för att användas som pedagogiskt verktyg i undervisningen.

Igår, 25 oktober, fick Falkbergsskolans högstadieelever sina datorer
levererade till skolan.

– Det här handlar inte om IT utan om att utveckla pedagogiken och metoder för elever att lära. Samhällets digitala utveckling måste avspegla sig i skolan och det här är ett sätt att skapa bättre förutsättningar för både elever och lärare. Visst ser vi flera utmaningar men vi väljer att våga satsa, säger Tony McCarrick, projektledare.

– ”En elev - en dator” är en av de viktigaste investeringarna vi gör inom
skolan just nu och kommer att förändra förutsättningarna för lärandet i klassrummen. Botkyrka ska ha moderna skolor som kan rusta barnen med tillräckliga kunskaper för att möta framtidens behov, säger Ebba Östlin (S), utbildningsnämndens ordförande.

På sikt ska datortätheten också öka för barn i de yngre åldrarna samt i
gymnasieskolan. Även Botkyrkas friskolor har fått medel för liknande
investeringar.

Satsningen kommer totalt sett att omfatta cirka 9 miljoner kronor per år.

Bakgrundsfakta:
Botkyrka kommun har tidigare lanserat ”en elev-en dator” till pilotskolorna
Broängsskolan, Brunnaskolan och Fittjaskolan Botkyrka Norra. Trädgårdsstadsskolans elever får sina datorer under hösten. Därefter får övriga skolor sina datorer under vårterminen 2012. Införandet genomför kommunen i olika steg, bland annat ställs stora krav på infrastrukturen. Botkyrka investerar också i fortbildning av lärare och tar vara på den internationella forskning och kompetens som redan finns på området
.

Kontakt:
Ebba Öslin, (S) utbildningsnämndens ordförande,
Telefon: 0761-403 515, e-post: ebba.ostlin@botkyrka.se

Tony McCarrick, projektledare för satsningen ”en elev – en dator”
Telefon: 070-889 19 21, e-post: tony.mccarrick@botkyrka.se

Ämnen

  • Datorer, datateknik, programvaror

Taggar

  • it i skolan
  • pedagogiskt lärande
  • undervisning
  • hållbar utveckling
  • utbildning
  • grundskola
  • botkyrka kommun
  • barn

Regioner

  • Botkyrka

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 82 400 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

botkyrka.se

Presskontakt

Hediye Güzel

Presskontakt PR/pressansvarig 08-530 624 92

Marica Nordwall

Presskontakt Kommunikationschef 08-530 610 16