Pressmeddelande -

Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att Tornbergsskolan i Botkyrka avvecklas

Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att Tornbergsskolans i Hallunda/Norsborg avvecklas till hösten 2009.

Det viktigaste skälet till nedläggningen är att det finns för få elever i Tornbergsskolan och i flera av de andra skolorna i Hallunda och Norsborg jämfört med antalet platser. Tornbergsskolan har egentligen plats för drygt 400 elever men har idag endast cirka 240 elever.

Bakgrunden till förslaget är en minskning av antalet elever i området samt att fler elever har sökt sig till nystartade friskolor, det finns totalt cirka 500 skolplatser över i området. Prognoser visar även att elevunderlagen kommer att fortsätta minska. Barn- och ungdomsförvaltningen påtalade denna utveckling för skolverket för några år sedan i yttrandet över nya friskoleetableringar. Tyvärr ser nu barn- och ungdomsförvaltningen effekten av denna utveckling.

Jämfört med andra kommunala skolor i Hallunda och Norsborg är Tornbergsskolan den mest nedslitna skolan och har det minsta antalet elever. Istället för att bekosta dåligt utnyttjade lokaler vill barn- och ungdomsförvaltningen satsa mer på själva undervisningen, till exempel ökat stöd till elever och
modersmålsundervisning.

Barn- och ungdomsförvaltningen kommer att besluta om ett generellt anställningsstopp i hela organisationen i syfte att minimera risken för övertalighet. Personalen som idag arbetar ute i verksamheterna kommer att kompetensmatchas mot andra tjänster inom förvaltningen.

Samtliga elever kommer att kunna erbjudas plats i övriga skolor i Hallunda/Norsborg. Barn- och ungdomsförvaltningen kommer så långt som möjligt att tillgodose elevernas önskemål om skolval och en fortsatt skolgång tillsammans med klasskamrater. Föräldrar och elever kommer att välja skola i vårens skolval.

Beslut fattas den 18 november 2008 i barn- och ungdomsnämnden.

Erik Nilsson, chef, barn- och ungdomsförvaltningen

Jens Sjöström, ordförande (s), barn- och ungdomsnämnden

Niklas Gladh, vice ordförande (mp), barn- och ungdomsnämnden

Jimmy Baker, andra vice ordförande(m), barn- och ungdomsnämnden

Presskontakter:

Erik Nilsson, chef, barn- och ungdomsförvaltningen

Telefon: 0761-150 142

E-post: erik.nilsson@botkyrka.se

Jens Sjöström, ordförande barn- och ungdomsnämnden

Telefon: 0708-861 101

E-post: jens.sjostrom @botkyrka.se

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med nästan 80 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

Ämnen

  • Skola

Kategorier

  • botkyrka
  • botkyrka kommun
  • utbildning

Regioner

  • Stockholm

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 84 700 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

botkyrka.se

Kontakter

Hediye Güzel

Presskontakt PR/pressansvarig 08-530 624 92

Marica Nordwall

Presskontakt Kommunikationschef 08-530 610 16