Pressmeddelande -

Botkyrka aktivt i Östersjösamarbete för hållbar utveckling

Genom att Botkyrka kommun blir medlem i Union of the Baltic Cities, UBC, kan kommunen samverka mer aktivt med andra Östersjöländer- och städer för en hållbar utveckling i området.

- Vi har redan tidigare samarbetat med UBC i olika sammanhang. Nu vill vi ta plats i UBC:s styrelse och aktivt påverka nätverkets inriktning. Det är en naturlig följd av vårt engagemang som en av undertecknarna av Ålborg-deklarationen, som också handlar om tydliga åtaganden för att skapa en hållbar utveckling. Botkyrka är en av de kommuner i Sverige som kan visa på ett framgångsrikt hållbart arbete, säger Peter Nyberg, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka.

Mer information
Vill du veta mer om Botkyrkas arbete för en hållbar utveckling, kontakta samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Nyberg, 08-530 614 29 eller controller Charlotte Persson, 08-530 611 67.

Bakgrund
Union of the Baltic Cities grundades i Gdansk 1991 för att utveckla samarbetet mellan städerna runt Östersjön. Målet för UBC är att aktivt bidra till den demokratiska, sociala, ekonomiska och miljömässiga utvecklingen av Östersjöområdet.

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • botkyrka
  • botkyrka kommun

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 84 700 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

botkyrka.se

Kontakter

Hediye Güzel

Presskontakt PR/pressansvarig 08-530 624 92

Marica Nordwall

Presskontakt Kommunikationschef 08-530 610 16