Pressmeddelande -

Botkyrka först med policy mot hedersrelaterat våld och förtryck

Botkyrka har som första kommun i landet arbetat fram en policy mot hedersrelaterat våld och förtryck. Målet med policyn är att öka kunskapen inom kommunens organisation och skapa möjligheter till ett aktivt förebyggande arbete.

- Det är ett viktigt styrdokument för vår organisation, våra verksamheter och anställda men främst för killar och tjejer i Botkyrka, säger Jens Sjöström, vice ordförande i kommunstyrelsen (S).

Policyn innebär ett klart ställningstagande och tydliggör kommunens syn på hur man ska motverka förekomst av hedersrelaterat våld och förtryck i Botkyrka. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, det handlar om tillgången till frihet, demokrati och jämlikhet.

 - Vi vill främja principen om alla människors lika värde som en bärande del av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Det är viktigt att kommunorganisationen är väl insatt och aktiv när det gäller levnadsvillkor och de behov som finns i kommunen. Alla Botkyrkabor måste behandlas lika. Kommunen tar därför också fram ett kompetensutvecklingsprogram för att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet kommer att vara inriktat mot professionella i möten med barn, unga och deras föräldrar och andra vuxna. Kommunens olika program för föräldrar ska utvecklas så att även de blir en del av det förebyggande arbetet. Samverkan kommer också att ske  med föreningar, organisationer och andra aktörer i samhället.

- En policy mot hedersrelaterat våld och förtryck, vilket är en del av det patriarkala systemets frihetsbegränsning, har sin centrala utgångspunkt i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. I vår roll som kommun har vi ett stort ansvar både när det gäller att påverka samhällsutvecklingen och värna vår kommuns medborgare. I en kommun som jobbar aktivt med ökat demokratiskt inflytande, förbättrad folkhälsa och ökad jämställdhet är policyn mot hedersrelaterat våld och förtryck en naturlig fortsättning för att undanröja hinder för människors frihet, säger Jens Sjöström.

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna gäller för alla och den betonar också vikten att alla människor är födda fria och lika värda och har lika rättigheter. 

För mer information kontakta gärna

Jens Sjöström, kommunstyrelsens vice ordförande (S) 0708-861101 jens.sjöström@botkyrka.se

Milyon Tekle-Haile, presskontakt för Socialdemokraterna i Botkyrka, 0734-21 86 53, milyon.tekle-haile@botkyrka.se

 

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Regioner

  • Stockholm

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 80 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter. Botkyrka – långt ifrån lagom.

www.botkyrka.se

Kontakter

Hediye Güzel

Presskontakt PR/pressansvarig 08-530 624 92

Marica Nordwall

Presskontakt Kommunikationschef 08-530 610 16