Pressmeddelande -

Bra bemötande, trygghet och kompetent personal i Botkyrka, tycker brukarna om vård- och omsorgsförvaltningen.

- Vi är mycket stolta och glada över det förtroende de brukare visat som deltagit i undersökningen, säger Steinunn À Håkansson, vård- och omsorgschef i Botkyrka kommun.

Förvaltningens brukarundersökning år 2008 visar på mycket nöjda brukare inom både äldre- och handikappomsorgen i Botkyrka. Det mest positiva enligt brukarna är tryggheten i boendet och personalens respekt för både brukare och brukarens hem och ägodelar. Den kompetens och det goda bemötande, brukarna får i kontakten med kommunens personal kommer även det lika högt upp på listan.

- Vi har sedan 2006 satsat stort och jobbat inriktat med vårt eget kompetens- och personalförsörjningssystem, "Botkyrka KAN". Målet är att alla våra medarbetare ska ha den kompetens som krävs för att ge våra brukare omsorg med hög kvalitet. All personal ska förstå vad jobbet innebär, för vem man arbetar och hur det utförs på ett brukarinriktat synsätt, säger Carina Braun, personal- och ekonomichef.
- Vi har nu nått långt i vår strävan efter att ge våra brukare en god omsorg, men vi är inte färdiga än. Det vi jobbar vidare med under 2009 är bland annat att förbättra möjligheten till utevistelse för de brukare som bor på äldreboende. Och att ännu tydligare göra kontakt/stödpersonen synlig i brukarnas liv, avslutar Carina Braun.

Bland de 1400 tillfrågade i årets undersökning, inkom drygt 800 svar och av dem har ca 70% av brukarna själva eller med viss hjälp svarat på enkätfrågorna.
Totalt var 93 % av brukarna nöjda vad det gäller integriteten. Medan trygghet, bemötande och kompetens hos personalen hamnade på 90% nöjdhet. Brukarundersökningen genomförs vart annat år med syftet att ta reda på hur vård- och omsorgsförvaltningens brukare upplever kvaliteten i kommunens omsorgsarbete.


För mer information om brukarenkäten och personal och försörjningssystemet       "Botkyrka KAN", kontakta:

Carina Braun, personal och ekonomichef
Vård- och omsorgsförvaltningen, Botkyrka kommun
0708-86 14 34
carina.braun@botkyrka.se

Ämnen

  • Välfärd

Kategorier

  • botkyrka
  • botkyrka kommun

Regioner

  • Gävleborg

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 84 700 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

botkyrka.se

Kontakter

Hediye Güzel

Presskontakt PR/pressansvarig 08-530 624 92

Marica Nordwall

Presskontakt Kommunikationschef 08-530 610 16