Pressmeddelande -

Jämställda villkor för kvinnor och män i Botkyrka

Nu ska Botkyrka kommun säkra att flickor, pojkar, män och kvinnor får del av kommunens resurser på lika villkor. Botkyrka ska synliggöra båda könens villkor vid all planering och uppföljning av kommunens verksamhet och i samhällsutvecklingen i stort. Vid sitt sammanträde den 21 november beslutade Sveriges Kommuner och Landsting, Skl, att ge Botkyrka 1 miljon kronor för att jämställdhetssäkra styrsystemet.

- Vi vet från olika studier att kvinnor och män ofta inte får del av verksamheten på lika villkor. Att synliggöra hur våra resurser fördelas och vilken kvalitet vi uppnår för respektive kön är första steget i att jämställdhetssäkra våra verksamheter, säger utvecklingsledare Anna Giotas-Sandquist.

Nästa steg för kommunen blir att genomföra de förändringar som krävs. Botkyrkaborna ska kunna vara säkra på att bli bemötta efter behov och få lika god service oberoende av kön. Jämställdhetssäkringen av styrsystemet är en del i ett mer omfattande arbete som bland annat också består av utbildning av politiker, chefer och medarbetare. Redan nu pågår ett utvecklingsarbete i flera förvaltningar.

- Botkyrka ska inte bara bli en jämställd organisation utan också vara ett nationellt föredöme för jämställt tänkande och agerande. Ett jämställt Botkyrka är en stenhård politisk prioritering, säger Jens Sjöström, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i demokrati- och integrationsberedningen i Botkyrka.

Mer information

Utvecklingsledare Anna Giotas-Sandquist, telefon 0761-15 00 08.

Ämnen

  • Statlig, kommunal förvaltning

Kategorier

  • botkyrka kommun
  • jämställdhet
  • skl

Regioner

  • Stockholm

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 84 700 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

botkyrka.se

Kontakter

Hediye Güzel

Presskontakt PR/pressansvarig 08-530 624 92

Marica Nordwall

Presskontakt Kommunikationschef 08-530 610 16