Pressmeddelande -

Skräddarsydda arbetsmarknadsinsatser för unga vuxna med Aspergers syndrom

De unika kompetenser som många personer med Aspergers syndrom har, ska lättare komma arbetsmarknaden till godo. I Botkyrka kommer sju personer med diagnosen att få gå en arbetsmarknadsförberedande kurs i kombination med validering på en arbetsplats. Kursen är unik i sitt upplägg och den här veckan startar den första av två pilotgrupper. Kursen kommer att pågå i tolv veckor och är en del av ett projekt som förhoppningsvis ska leda till en permanent verksamhet och spridas till andra kommuner.

- Det här är en jätteviktig satsning, både för de enskilda individerna och för arbetsmarknaden. Det som gör just det här projektet unikt är att alla deltagare får en individuellt utformad kompetensprofil och valideringsbevis på deras färdigheter, något som gör det lättare för dem att sedan ta sig in på arbetsmarknaden, förklarar projektledaren Sanna Wahanta.

Många personer med Aspergers syndrom har höga kompetenser inom olika områden men saknar ofta den sociala kompetensen som krävs för att komma in på den öppna arbetsmarknaden på egen hand. Under kurstiden arbetar deltagarna fram en personlig kompetensprofil tillsammans med en handledare. De läser även arbetslivsförberedande kurser för att bland annat bättre förstå hur en arbetsplats fungerar ur ett socialt perspektiv och hur man ska hantera eventuella motgångar. Kursen avslutas med fyra veckors validering på en arbetsplats, då kompetenser kartläggs för ett visst yrke av någon inom branschen.

Allmänna arvsfonden finansierar projektet tillsammans med Botkyrka kommun. Rekryteringen av deltagare sker över hela Stockholms län. Projektet vänder sig till unga vuxna mellan 18-35 år med Aspergers syndrom.


För mer information, kontakta:
Sanna Wahanta, projektledare
Botkyrka kommun
08-530 618 76
sanna.persson-wahanta@botkyrka.se

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • botkyrka
  • botkyrka kommun
  • asperger
  • utbildning

Regioner

  • Skåne

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 84 700 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

botkyrka.se

Kontakter

Hediye Güzel

Presskontakt PR/pressansvarig 08-530 624 92

Marica Nordwall

Presskontakt Kommunikationschef 08-530 610 16