Pressmeddelande -

Bouvet vinner ramavtal med Stockholms stad!

20190103

Bouvet är en av fem leverantörer som tilldelats ramavtal med Stockholms stad. Avtalet gäller verksamhetsutveckling och ledarskap inom områdena digitalisering, it, och informationssäkerhet, omfattar fyra år och börjar gälla 2019-02-01. Såväl Stockholm stads förvaltningar som bolag kan avropa tjänster inom avtalsområdet, som omfattar bland annat förändringsledning, projektledning, effektstyrning, verksamhetsutveckling, processkartläggningar, förstudier och kravställning på funktionell nivå.

”Vi på Bouvet är både glada och stolta över att Stockholms Stad valt oss som strategisk leverantör, och ser fram emot att bidra till stadens mål inom digitaliseringsområdet på både kort och lång sikt. Det känns extra kul eftersom vi under hela 2018 jobbat hårt och målmedvetet för att ytterligare bredda och fördjupa vår expertis i tjänsteutbudet inom verksamhetsutveckling och ledarskap”, säger Per Gidfors, VD Bouvet Sverige.

För mer information kontakta:

Per Gidfors, VD Bouvet Sverige AB

Per.gidfors@bouvet.se

Tel +46 771 - 611 100

Om Stockholms stad:

Stockholm är Sveriges huvudstad och landets största kommun. Det är en av de fem snabbast växande regionerna i Europa och år 2020 beräknas Stockholm ha en miljon invånare. Staden har en långsiktig och samlad vision för Stockholms utveckling ”Vision 2040 - Ett Stockholm för alla.”

Stockholms stad är en stor organisation med en hög grad av decentraliserat ansvar. Det innebär att besluten i stor utsträckning fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt. I Stockholms stad arbetar över 39 000 personer och tjänstemannaorganisationen är uppdelad i 14 stadsdelsförvaltningar med ansvar för merparten av den kommunala servicen, 17 fackförvaltningar och 16 bolag.

Läs mer på: www.stockholm.se/omstockholm

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Bouvet levererar tjänster inom IT, digital kommunikation och rådgivning. Det gör vi på ett sätt som skiljer oss från andra börsnoterade företag som omsätter miljardbelopp. Vi strävar efter att leverera lösningar som gör världen bättre och vi nöjer oss helst inte förrän vi ser att vår insats tillför samhället något. Och vi väljer uppdragsgivare som är lika övertygade som vi när det kommer till de grundläggande värderingarna. ”Alla behöver naturligtvis inte tycka som vi, men de bör respektera de mänskliga värden som genomsyrar allt vi gör.”

Vi sätter medarbetarna främst och fokuserar på meningsfulla uppdrag. Det är så vi attraherar de bästa konsulterna. Som kund får du därmed engagerade lösningar med hög kvalitet. Idag bidrar våra uppdrag till allt från en stabil energiförsörjning och en mer effektiv offentlig sektor till bättre folkhälsa i Sverige.

www.bouvet.se