Gå direkt till innehåll
Så ska Haga Norra bli Stockholms mest trivsamma stadsdel

Nyhet -

Så ska Haga Norra bli Stockholms mest trivsamma stadsdel

En stadsdel med 5 000 arbetsplatser och 2 000 boende

Vid Haga Norra i Solna bygger BRABO 420 bostadsrätter som står inflyttningsklara från och med 2021. Projektet sker i samarbete med Fabege. Haga Norra ligger 7 minuter från T-centralen med pendeltåg och endast en kort promenad från Arenastaden. Några få minuters promenad österut finns Hagaparken, en unik destination i Stockholm med museum, slott och paviljonger i naturskön omgivning med vatten, kullar och skog. När stadsdelen är fullt utbyggd kommer 2 000 människor bo och 5 000 arbeta här. Med en blandning av boende, besökande och arbetande är ambitionen att Haga Norra ska leva dygnet runt.

Stadsutveckling i samarbete med Fabege och Gehl Architects

Visionen för Haga Norra är att kombinera en hög täthet med ett helt nytt fokus på kvaliteterna i rummen mellan husen för att skapa nya förutsättningar för stadsliv och aktivitet utomhus. BRABO och Fabege anlitade arkitektkontoret Gehl i Köpenhamn för att definiera nya aktiviteter och ny utformning av stadsrummen så att kvaliteten och livet på platserna skapar en unik destination med mycket stadsliv, aktiv utomhusvistelse, en ny typ av kommersiellt liv, prioritering av fotgängare och god tillgänglighet för cyklister. Gehl är välkänt för sin mångåriga erfarenhet och kunskap om hur man bygger städer som skapar liv mellan husen.

”Haga Norra är en ny tät och levande destination i Solna, som visar att stadsrum av hög kvalitet och starka kopplingar till omkringliggande destinationer och kvaliteter kan skapa stort mervärde för de som arbetar, bor och besöker området”

– Esben Neander Kristensen, Director på Gehl i Köpenhamn

Gehl har arbetat med utgångspunkt i en redan antagen detaljplan för området där byggnadsvolymerna är förutbestämda. Man har utvecklat ett koncept för utformningen av ett tätt sammanbundet nätverk av mötesplatser med olika karaktär som tar sin utgångspunkt i platsspecifika förutsättningar för liv och kvaliteter, och skapar möjligheter till olika slags aktiviteter för de som bor, arbetar och besöker Haga Norra i framtiden.

Huvudgatan fungerar som park, restaurangstråk och mobilitetshubb

Längst västerut ligger en ren och grön entré till området med stort fokus på mobilitet: Torsfridsplatsen. Platsen blir ett aktivt ”pendlartorg” med generösa cykelparkeringar, cykelverkstad och café samt skyltfönster till den nya mobilitetshubben för bilhandlarna. Platsen är organiserad kring “desire lines” för cyklister och fotgängare som gör det så enkelt som möjligt att röra sig genom platsen under ett tak av befintliga och nya trädkronor och genom frodiga planteringar med nordisk grönska.

Den centrala mötesplatsen kallas Matildatorget och har en gångfartsgata som löper längs den skuggiga sidan prioriterad för gående men tillgänglig för cyklar och bilar på de gåendes premisser.

Den östra delen av Matildatorget som är en bilfri mötesplats

Den östra delen av Matildatorget som är en bilfri mötesplats


En matgränd för användning året om

Matgränden som korsar Matildatorget blir en ny typ av intim och stadsmässig plats i Solna. Platsen kompletterar de större torgen med en mindre skala, behagligt mikroklimat året om (genom överbyggnad av glas) samt mer tillgängliga ytor för kommersiella aktiviteter och service.

Ett genomgående tema i planen är skapandet av ett sammanhållet urbant golv som kopplar funktionerna inomhus med platserna utomhus och skapar störst möjliga kvaliteter och värden både ute och inne – för de som bor, arbetar, passerar förbi och besöker Haga Norra i framtiden.

Matgränden i Haga Norra blir en ny typ av intim stadsmässig plats i Solna

Arkitektur med klassiska kvaliteter

Under utvecklingsarbetet för stadsdelen har det funnits en ambition att skapa klassiska kvaliteter i delar av området, som står i kontrast med den moderna bebyggelsen i Arenastaden. För att fånga dessa kvaliteter på ett sätt som återskapar det bästa från förra sekelskiftet i modern tappning, anlitades Spridd Arkitekter, som har stor erfarenhet av att översätta klassisk arkitektur till dagens stadsrum. Spridd har bland annat hämtat inspiration från moderna klassiska byggnader i Milano och London. För Haga Norra valde man en enkel och repetitiv gestaltning med inslag av industribyggnader. Tydliga kvaliteter är omsorg om detaljer, beständiga material, hög takhöjd och stora fönsterpartier.

Fasaderna mot Matildatorget ges skiftande fasadfärger och material

Bostäder

Totalt kommer BRABO att bygga 420 lägenheter i flera etapper. Den första bostadsetappen kommer att ha säljstart under 2020. Kvarteren byggs med utgångspunkt i konceptet BRABO aktiv, vilket innebär tillgång till gemensamma ytor som co-working space, gym, spa/lounge och hobbyrum.

Läs mer om bostäderna i Haga Norra

Ämnen


BRABO är ett familjeägt bostadsföretag som bygger, äger och förvaltar fastigheter i Stockholmsområdet. Under vårt tak samsas stolthet, miljöansvar och kvalitetsfokus med den kreativa glädjen i att utveckla prisvärda och attraktiva bostäder för framtiden. Vi på BRABO tror att en levande stad är nyckeln till hållbarhet och livskvalitet.

Presskontakt

Patrik Ericson

Patrik Ericson

Projektchef

Relaterat material