Pressmeddelande -

Goda Hjärningar!

Nu är det dags att utmana dig själv och din hjärna i 32 olika uppdrag. Det handlar om Goda Hjärningar - allt bra du kan göra för dig själv, för andra människor och för vår gemensamma värld.

Fördelarna med att göra God Hjärningar är många: De berikar såväl ditt eget som någon annans liv, din hjärna tränas att tänka i nya banor och du stärker din kreativa förmåga. Dessutom lär du dig att fokusera på det positiva i tilllvaron samt ökar din inlevelseförmåga och självkänsla.

I den här boken kombineras godhet med lycka. För om du gör gott, mår du också själv gott. Syftet är att ge tips och idéer om hur du kan använda dina bästa sidor på det sätt du mår bäst av. Här bjuds du på verktyg som lockar dig att göra nytta och sprida gjädje samtidigt som du har roligt själv!

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • goda hjärningar
  • inlevelseförmåga
  • självkänsla
  • godhet
  • lycka
  • tips och idéer
  • kreativ förmåga
  • gabriella weijlid
  • jenny åkerman