Pressmeddelande -

Lästilar och Läsning

 

En praktisk handbok för läsundervisning.

 

Varje barn behöver få lära sig att läsa utifrån sina egna förutsättningar. Med kunskap om barns olika behov vid läsinlärningen skapas goda möjligheter för en positiv läsutveckling, och misslyckanden kan undvikas. Som läslärare är det viktigt att jobba med en mångfald av metoder och strategier, och man behöver ha tillgång till en gedigen verktygslåda.

 

Ämnen

 • Litteratur

Kategorier

 • lärstilar
 • läsning
 • barn
 • praktisk handbok
 • metoder
 • strategier
 • styrkor
 • behov
 • pedagogik
 • inlärning
 • läsundervisning
 • läslärare

Relaterat innehåll