Pressmeddelande -

Dålig koll på varumärkets värde

BRAND/ASSET genomförde under november månad en undersökning riktad mot Sveriges starkaste och mest välkända varumärken. Resultaten visar att endast 2 av 10 värderat ett specifikt varumärke monetärt under de senaste åren.

”Ofta när vi frågar företagsledare säger många att varumärket är bolagets värdefullaste tillgång. Men på följdfrågan - vad är det värt, så får vi sällan ett svar. Man vet helt enkelt inte”, säger Peter Bunge-Meyer seniorkonsult på BRAND/ASSET.

”Med tanke på varumärkets allt större andel av bolagets marknadsvärde, är det förvånande att mindre än en femtedel av undersökningens företag faktiskt genomfört en värdering”, menar Peter Bunge-Meyer. ”Företagen har därför troligtvis en bristfällig bild av varumärkets värdeutveckling över tiden och de faktorer som påverkar värdet. Information som i högsta grad borde intressera varje tillväxtorienterat företag och aktieägare likaså”.

Undersökningen finns i sin helhet på www.brandasset.se

Ämnen

  • Företagsinformation

BRAND/ASSET genomför varumärkesvärderingar och tillhandahåller verktyget för strategiskt varumärkesvärdering samt lösningar för aktiv varumärkesvård. Tillsammans möjliggör dessa tjänster ett löpande förbättringsarbete med varumärkets monetära värde som riktmärke. Besök vår hemsida www.brandasset.se

Kontakter

Peter Bunge-Meyer

Presskontakt Seniorkonsult Kundkontakt och varumärkesvärdering +46705447005