Nyhet -

Telia lanserar sitt nya varumärke med BrandMaster MRM

Under 2016 genomför Telia en omprofilering av flera av sina marknadsområden med en ny design och nytt varumärkeslöfte. De olika länderna förses med nya filer och riktlinjer via Telia BrandHub, som är baserad på teknik från BrandMaster.

Att bli en mer enhetlig grupp under varumärket Telia

Telia Company Telia Company (tidigare TeliaSonera) grundades på 1850-talet och har varit en pionjär inom telecombranschen samt en av uppfinnarna av mobiltekniken och GSM-standarden. De har sitt huvudkontor i Sverige och har 21 000 anställda som servar miljontals kunder.

Telia har en stor lokalkännedom om sina olika marknader tack vare lokala varumärken. I koncernen finns starka namn som Netcom, Eesti Telekom, TeliaSonera och Sonera. Med sin nya design och nya varumärkeslöfte ville Telia bygga vidare på denna kunskap för att skapa ett varumärke med en global varumärkesposition och en lokal relevans.

Namnet Telia fanns redan i Skandinavien och Baltikum, förutom Norge och Estland. Nu lanseras varumärket Telia även i dessa länder.

För att möjliggöra förändringen behövde de olika marknaderna ett enkelt sätt att ändra sin profil och sitt varumärkesrelaterade material.

Nya riktlinjer och exempel på användning av materialet behövde nå ut till alla anställda och partners. Dessutom krävdes tillgång till både nytt och gammalt material samtidigt, för att möjliggöra en lansering anpassad efter lokala behov.

Det här innebar att det gamla materialet och riktlinjerna också måste vara tillgängligt. Accessen kontrolleras på fil- och användarnivå för att säkerställa att rätt innehåll visas för rätt personer - vid rätt tidpunkt.

För att uppnå detta var Telia beroende av en kraftfull lösning för att hantera allt material runt varumärket och av en partner med kunskap i ämnet som kunde hjälpa Telia att nå sina mål.

Varumärket Telia får liv

Introduktionen av det nya varumärket sker gradvis till de olika marknaderna. Det här innebär att företag med varumärket Telia bara har tillgång till de nya filerna och de nya riktlinjerna. Samtidigt har de företag som befinner sig mitt i övergången till Telia, åtkomst till både gammalt och nytt material. Allt görs genom samma system.

Telias nya BrandHub innehåller information om varumärket, användningsexempel samt riktlinjer och material för varumärkesbyggande aktiviteter. Den innehåller även nedladdningsbart material och riktlinjer för användning i alla kommunikationskanaler, inklusive webb, sociala media, tryck, bild, video och mobilappar. Allt finns samlat på en gemensam plats, vilket gör det mycket enkelt att säkerställa en konsekvent branding över alla marknader och kanaler. En kraftfull sökfunktion knyter ihop allt och gör det enkelt att hitta exakt det man söker.

Med hjälp av BrandMasters Brand Book-teknik har Telia byggt både strukturen och sidorna till Telia BrandHub. Lösningen är helt självbetjänande, vilket gör det snabbt och enkelt att ändra och uppdatera innehåll och information. Information och filer knyts sömlöst ihop och visas sida vid sida. Material laddas upp, taggas och hanteras genom Digital Asset Management-modulen. Detta ger Telia full kontroll över kategorisering, taggning, användarrättigheter och versioner.

När materialet uppdateras i DAM-systemet, uppdateras också BrandHub automatiskt. Därmed säkerställer man att allt material som visas i BrandHub är korrekt.

Lansering av det nya varumärket – med stor framgång

Med alla tillgångar och all information samlad i samma system har Telia fått ett enkelt sätt att serva och kommunicera med sina marknader. Varje behörig anställd och partner har hela tiden tillgång till rätt material och rätt information. Telias BrandHub är skapad utifrån ett mobil först-perspektiv, vilket innebär att användarna har omedelbar åtkomst till varumärkesriktlinjer och marknadsmaterial närhelst de behöver – t.o.m. från sina mobiltelefoner.

Fler än 4000 användare förlitar sig på att Telia BrandHub tillhandahåller dem med rätt material och information vid rätt tidpunkt.

– Brand Hub är ett oumbärligt verktyg för våra varumärkesbyggande aktiviteter över alla marknader. De senaste uppdateringarna finns alltid tillgängliga berättar Anne Gro Gulla, Vice President & Head of Group Brand | Group Commercial, Telia Company.

Telia har varit kund hos BrandMaster sedan 2011 och systemet har uppgraderats för att stödja omprofileringsprocessen.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • telia
  • mrm
  • mediabank
  • dam
  • brand book

Kontakter

Christer Lorichs

Presskontakt Key Account Manager, BrandMaster +46 73 914 40 02

Relaterat innehåll

Relaterade event