Pressmeddelande -

Stor ökning av allvarliga bränder i lantbruket

Bränderna i lantbruket ökar i år. Under januari till april i år har det redan inträffat 121 allvarliga lantbruksbränder. Totalt inträffade 170 sådana bränder 2006. Det visar siffror från Lantbrukets Brandskyddskommitté som baserar uppgifterna på bränder rapporterade till försäkringsbolagen och pressklipp. Som allvarliga räknas bränder med ett skadebelopp över 200 000 kronor. Överhettade skorstenar och flygande gnistor En vanlig brandorsak i år har varit antändning intill skorstenen. – I vissa fall har det berott på överhettning på grund av hård eldning eller brister i skorstenen. I andra fall på grund av flygande gnistor som har antänt taket då tegelpannor har glipat, säger Björn Björkman på Lantbrukets Brandskyddskommitté. Hittills har det inträffat 16 eldstadsrelaterade bränder som har orsakat stora skador. Det är lika många som under hela förra året. Därtill kommer sotbränder och andra bränder som orsakat mindre skador. Hårdare krav på säkerhetssystemen En allvarlig brandorsak är att säkerhetssystemen i fliseldade pannor inte fungerar för att det inte underhålls kontinuerligt. Ibland saknas till och med vatten till sprinklersystemet. – Försäkringsbolagen borde ställa krav retroaktivt på bättre säkerhetssystem på fliseldade pannor, säger Björn Björkman. Det finns bra säkerhetssystem som kan anslutas till befintliga anläggningar. Ett exempel är FireGuard från Strömsnäspannan. Fler gräsbränder än vanligt Den tidiga våren har också inneburit fler gräsbränder med svåra konsekvenser än vanligt. Mer än tio av dem har också lett till att byggnader brunnit. – Människor är omedvetna om riskerna med torrt fjolårsgräs och blåst, säger Björn Björkman. Bättre brandorsaksutredningar behövs I hälften av alla bränder har det ännu inte gått att konstatera brandorsaken. – För att kunna förebygga framtida bränder är det viktigt att brandorsaksutredningarna blir bättre, säger Björn Björkman och jämför med Norge där det bara är 20 procent av alla bränder som har okänd brandorsak. För mer information kontakta: Björn Björkman, sekreterare Lantbrukets Brandskyddskommitté 08-588 475 17, 070-654 75 17 Lantbrukets Brandskyddskommitté är samarbetsorgans för lantbruket, myndigheter, försäkringsbolag och olika organisationer. LBK:s rekommendationer ligger till grund för enhetliga brandskydds- och brandförsäkringsbestämmelser inom lantbruket. www.lantbruketsbrandskydd.nu Svenska Brandskyddsföreningen är en medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Genom information och utbildning hjälper vi människor, företag och organisationer att ta eget ansvar för sitt brandskydd. www.svbf.se

Ämnen

  • Lantbruk

Brandskyddsföreningen är en medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Genom information och utbildning hjälper vi människor, företag och organisationer att ta eget ansvar för sitt brandskydd. Besök oss på www.brandskyddsforeningen.se

Kontakter

Suzanne Weigl

Presskontakt Pressekreterare Press och kommunikation 08 588 475 19